Wallis


Zenden Martigny - HRADY


SAILLON  (věž Bayart)   
ruina hradu a městečko s historickým opevněním
lokace :   46º10´13.75´´ /  7º10´57.46´´

znak okresu a města Saillon

opevnění města (dole)

Starý hrad Saillon, jehož zbytky jsou ještě dnes dobře patrné na skalním návrší jihozápadně nad městem, byl založen ve 12. stol. a patřil biskupství v Sionu. Již od 12. stol. jej má v užívání rod pánů von Saillon, kteří byli patrně i staviteli starého hradu, jenž se počátkem 13. stol. dostává do závislosti na savojském knížectví.
V r. 1221 přebírá Tomáš Savojský nějakou blíže neurčenou směnou s Aymem von Pontverre, jedné z rodových linií von Saillon, tento hrad. Později, v r. 1231, udělují konečně příslušníci tohoto rodu souhlas se směnou, v které se vzdávají nároků na hrad Saillon a získávají náhradou jiné sídlo v Aigle jako své léno. Tím se hrad a panství definitivně dostává do rukou nepřátel biskupství. Pozdější majitel Petr II. Savojský nařizuje hrad mohutně opevnit a r. 1257 jej propojuje s novým městským opevněním.
Kolem r. 1261 je v horní části hradu postaven pod vedením stavitele Petra Meiniera okrouhlý donjon (věž Bayart). Vzhledem k tomu, že Saillon stál uprostřed biskupských panství, byly postaveny na příkaz Petra II. v okolí další hrady, jako Saxon, Brignon a Montorge. Kromě Saxonu a Saillonu se však Brignon nezachoval (vyjma nepatrných nadzemních zbytků zdiva) a z Montorge je dnes opravená ruina.
Saillon byl následujících dobách (14. stol.) neustále ohrožován vojsky z oblasti Horního Wallisu, ale největších poškození utrpěl až za velkého povstání lidu proti biskupu Eduardu Savojskému - Achaia (1375 až 1386), kdy vyhořel. V 15. stol. je hrad začleněn do majetku rodu von Raron, jenž byl pod silnou ochranou savojského knížectví a následné nepokoje přestál bez úhony.
Za burgundské války v r. 1475 byly hrad a město zcela zničen vojsky Horního Wallisu. Na rozdíl od města, kde se dodnes zachovalo jeho historické jádro se základními prvky opevnění, ale již nebyl nikdy obnoven a od té doby je v rozvalinách.

Do dnešní doby se zachoval dominantní 4 patrový donjon (věž Bayart), z let 1261 až 1262, který má vřetenové schodiště v tloušťce zdiva, obvodová hradba se třemi okrouhlými dovnitř otevřenými baštami, cisterna na vodu a nepatrné zbytky „Starého hradu - paláce“. Bergfrit má vnitřní průměr 9,8 m v základech, tloušťku zdiva v základně 3,75 m a vnitřní průměr prvního podlaží je 3,86 m.
Přes údolí nalezneme hrad Saxon

hrad Bâtiaz

zpět na mapu kraje Entremont

hrad Saxon