Durynsko

Kraj Ilmenau - HRADY


LIEBENSTEIN 
Pěkná zřícenina nad stejnojmenným městečkem.

znak města

pohled na hrad od městečka

 

vnitřní prostory hradu vnitřní prostory hradu vnitřní prostory hradu

Další fotky (klikni brána)

Výstavba hradu Liebenstein pochází pravděpodobně z třetí čtvrtiny 13. stol. Sloužil k obraně obchodní cesty hraběcího rodu Käfernburg - Schwarzburg.
První zmínka je z r. 1282, kdy fungoval jako sídlo jedné rodové linie pánů von Witzleben. Původní název zněl Lowenstein podle erbovního znaku lva rodu Schwarzburg.
Wettinové zabránili v r. 1367 prodeji hradu městu Erfurt, získali stavbu sami a dávali jej lénem, jako od r. 1434 pánům von Witzleben. Pod těmito pány byl hrad dobudován a stal se centrem jejich malého pozemkového panství. Již v 17. století se vystěhovali páni von Witzleben do panského domu v obci a zřekli se hradu. Přestože se opakovaně ho pokoušeli využívat, byl nakonec r. 1867 prodán.
Stavba je dnes v péči Nadace durynských zámků.

Kdysi se zde, na skalní ostrožně, nacházelo rozsahem nevelké, ranně středověké hradiště, které bylo od okolního terénu chráněno 17 m širokým a 12 m hlubokým šíjovým příkopem. Do plochy této malé skalní terasy byla později vestavěna nepravidelná konstrukce hradního jádra na půdorysu lichoběžníku o délce 35 m a šíři 15 m. Tato sevřená dispozice paláce s bergfritem má všechna svá 4 nároží zaoblená. Na přístupové straně, hned za příkopem, stojí dodnes mohutná hranolová věž o délce stran 8,7 x 12,5 m (obdélného půdorysu), dosahující stále výšky 28,5 m. Ta svou hmotou chrání za ní stojící 3-patrovou palácovou stavbu o subtilnější tloušťce zdiva 2 m. Ve spodní části bergfritu dosahuje tloušťka zdiva 3,6 m. Původně se vstup do věže nacházel až ve výšce 19 m a portál byl přístupný z druhého patra paláce. Poschodí situované nad ním bylo přístupné pouze ze střechy obytné budovy. Podle starého vyobrazení měl bergfrit ještě další patro.
Obytná palácová stavba je dnes ještě 16 m vysoká a neměla stejně jako věž v dolním podlaží žádné otvory. Do tohoto paláce se vstupovalo z nádvoří po dřevěné rampě ústící do portálu s lomeným obloukem, který se nacházel ve výšce 2,45 m nad úrovní tohoto nádvoří. Teprve až v prvním patře byla do obvodových stěn paláce prolomena malá okna s hrotitým ostěním a výklenky dovnitř budovy. V severní a jižní stěně paláce jsou dodnes patrné zbytky po komínech a záchodech. Palác byl původně opatřen cimbuřím a zakryt valbovou střechou.
Ve vzdálenosti 2 až 5 m od jádra byla vystavěna obvodová hradba. Původní přístup do hradu sledoval pravděpodobně celý obvod hradního jádra a vedl od severozápadního rohu. Při přestavbě provedené r. 1434 byla ještě v té době částečně zachovaná kuchyně propojena s novou stavbou válcové věže (bašty), přístup byl tak v tomto místě uzavřen a hradní nádvoří se rozšířilo jižním směrem.

Další přestavby poté následovaly ještě v 16. stol., jak je dodnes patrné na draperiovém (záclonkovém) ostění oken s datem 1566. Dodatečně byla v jižní části dispozice vystavěna budova hrázděné konstrukce, z které se bohužel do dnešní doby nic nezachovalo.

Typologicky tento hrad odpovídá době své výstavby a najdeme mnoho stejných příkladů této jednoduché konstrukce. S hradem Ehrenstein má téměř identický půdorys, patrně byli oba současně nebo krátce po sobě vystavěny. Dispozice stejného druhu se nacházejí jak v Bavorsku tak i v Čechách.
V okolí se nachází hrad Raubschloss a Ehrenburg a v sousedním kraji Gotha hrad Käfernburg

hrad Grossliebringen

zpět na mapu kraje Ilmenau

hrad Neideck