Sasko - Anhaltsko

Kraj Burgenland - HRADY


ALLSTEDT 

fotodokumentace 2003

hradní jádro

příkop a vnitřní hrad prostor nádvoří střílny v bráně

vnitřní prostor druhé brány vnitřní strana štítové zdi prostor první brány

Další foto na bergfrit@apsida.cz nebo na donjon@apsida.cz