Sasko - Anhaltsko

Kraj Mersburg - Querfurt- HRADY


QUERFURT  - pevnost   ()
Fotodokumentace 2002 - vnitřní prostory pevnosti

"Pařížská" věž románské prvky na donjonu "Matrice" vnitřní prostory románského kostela

vnitřní prostory "Knížecího" domu - románské sklepy vnitřní prostory "Knížecího" domu - románské sklepy vnitřní prostory "Knížecího" domu - románské sklepy

rakev pro 4 až 5 leté děcko "Knížecí" dům bergfrit "Jindřich" a donjon "Matrice"

románský kostel - hrobka donjon "Matrice"

další foto bergfrit@apsida.cz nebo donjon@apsida.cz