Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


LAUTERSTEIN     
dvouvěžový a jeden z nejstarších rytířských hradů v Krušných horách
lokace :   50°40'6.30"S   /    13°12'27.88"V

Na silnici mezi městy Marienberg a Pockau se nalézá nevelká obec Niederlauterstein se zříceninou hradu. Ten je prvně písemně zmiňován r. 1304 pod tehdejším názvem „Luttirstein".
Hrad stojí na strmé skále nad západním břehem potoka Schwarzen Pockau a v době středověku měl za úkol, stejně jako hrad Wildeck ve městě Zschopau, chránit starou obchodní cestu vedoucí z Lipska přes Marienberg (založený až r. 1521) do Čech. Mezi lety 1286 až 1323 v průběhu válek o ovládnutí panství Schellenberg hrál hrad Lauterstein velmi důležitou roli.
Na začátku 14. st. je v držení šlechtického rodu von Erdmannsdorf. R. 1323 se nacházel hrad společně s celým panstvím v držení říšského ministeriálního rodu von Schellenberg. Nejprve tento rod podporoval vládnoucí rod míšeňských markrabat, později se s nimi dostali do sporů a byl zničen. Hrad s celým panstvím poté přechází jako léno do držení purkrabího Albrechta von Altenburg a Oty von Leisnig, přičemž byl stále pod pravomocí markraběte.
V r. 1434 prodává purkrabí von Leisnig hrad patricijské rodině z Freibergu s titulem von Berbisdorf. R. 1497 byl majetek rozdělen na dvě části - Ober- a Niederlauterstein a téměř uprostřed hradu byla vystavěna tzv. „Oddělující“ zeď. Páni von Berbisdorf měli hrad ve svém vlastnictví až do r. 1559, kdy jej museli odevzdat saskému kurfiřtu Augustovi. Ten nechal přestavět středověkou opevněnou dispozici do zámecké podoby a nechal v ní zřídit úřad zemského knížete. Po této stavební etapě byl hrad na začátku 17. st. impozantní stavbou se 4 patry, spodní 3 podlaží byla zděná, horní 4 poschodí bylo hrázděné konstrukce.
V průběhu třicetileté války švédská vojska vydrancovala zdejší okolí a zapálila spoustu budov a bylo zabito značné množství obyvatel. Většina lidí hledala útočiště v temných lesích Krušných hor. Také obyvatelé hradu se ukrývali před švédskými jízdními vojsky, které táhli údolím Pockautal. Místní lidé se jim nebránili a tak byli pro vojáky lehkou kořistí. Opuštěný hrad byl v březnu 1639 od nich zapálen a bohužel vyhořel až do základů.
Od té doby se nám až do dnešní doby zachoval v téměř nezměněné podobě jako zřícenina.

Dispozice hradu se skládá ze dvou částí, v jedné se nachází válcová věž kruhového půdorysu pocházející z II. pol. 12. st., a v druhé stojí pravděpodobně mladší hranolová věž. Stavba se řadí spolu s hrady podobného věžového typu (bergfritové dispozice) Purschensteinem a Rauensteinem mezi nejstarší světskou architekturu v oblasti Krušných hor.
Uprostřed areálu stojí válcový bergfrit s vnějším průměrem 8,5 m. Tloušťka jeho zdí činí 3 m. Vstup do věže je zakončen portálkem s valenou klenbou, nalézá se ve výšce pouhých 5 m. Severovýchodním směrem od něj se nachází zřícenina hranolové věže (patrně donjonu), jenž byla vystavěna na základech staršího paláce. Tato původní, pravidelná stavba měla půdorysný rozměr 12 x 6 m.
Jižní a severovýchodní část dispozice byla chráněna parkánovou hradbou, severozápadní část – mězi oběma věžemi - byla ohrazena „oddělující“ zdí, jíž dnes vede přístup do hradu.
V okolí se nachází hrad Wolkenstein

 hrad Kriebstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Liebau