Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


WARTA  BOLESŁAWIECKA  něm. Alt Warthau     ,
Zřícenina hradu a renesančního zámku

"HRAD"

znak okresu Boleslawieckeho

 

"ZÁMEK"

 

  

HRAD :
Hrad byl podle názoru B. Guerquina (polský badatel a historik) postaven na konci 14. st., nicméně někteří badatelé předpokládají jeho starší původ a lokalizují sem hrazenou celní stanici z 12. a 13. st., jejíž zemní opevnění mladší hrad převzal.
Hrad zaujal temeno nevysokého návrší uprostřed lučinaté roviny. R. 1406 je uváděn jako součást majetku rytíře Burgolda von Stibitz. Od r. 1498 byl majetkem rodu von Kittlitz. Význam hradu upadl v souvislosti s výstavbou renesanční rezidence v sousedství před r. 1540. Ještě r. 1579 byl sice obydlen, avšak krátce nato byl opuštěn a začal se měnit v ruinu.

Hrad měl tvar čtyřúhelníka s nádvořím o rozměrech 15 x 20 m. Na severu a západě chránily hrad zdvojené příkopy a val. Názory na jejich původ nejsou jednotné. Někteří badatelé je považují za starší zemní opevnění dřevěného předchůdce, jiní je naopak datují až do 16. st. Areál hradu je dnes zarostlý listnatým lesem. Zachovaly se zněj několik metrů vysoké fragmenty kamenné obvodové hradby, především v severní části dispozice, a trosky obdélných hradních budov.

ZÁMEK :
V sousedství gotického hradu byl nedlouho před r. 1540 rodem von Kittlitz postaven renesanční zámeček s fortifikačními prvky. Již v letech 1540 až 1541 a po r. 1590 byl upravován, další přestavby a modernizace následovaly již v barokním slohu ve II. pol. 18. st. Zejména přestavba na přelomu 19. a 20. st. (1899) původní ráz objektu silně setřela, i když byla spojena s obnovou staré sgrafitové výzdoby. Od r. 1945 je zříceninou.
Zámek je trojkřídlá jednopatrová stavba s obdélným vnitřním dvorem. Na severní, východní a jižní straně je obklopen rybníky, které sloužily jako vodní příkop. Dvoupodlažní budova je korunována manýristickými štíty z přelomu 16. a 17. st. Na hlavním (východním) průčelí jsou patrné zbytky původní i rekonstruované sgrafitové výzdoby.

Z renesančních stavebních a architektonických prvků se mimo jiné dochovala velká obdélná okna v kamenných rámech (prostých či s rozetami) v rizalitu hlavního průčelí (s datací 1541) a portál s obdobným dekorem v interiéru východního křídla (s datací 1540). Nejstarší jižní křídlo (před r. 1540) se středním rizalitem obsahuje centrální halu a po stranách menší klenuté místnosti. Severní křídlo pochází z přelomu 16. a 17. st., v horním podlaží má reprezentační sál, na dvorní straně je k němu připojen barokní schodišťový trakt ze II. pol. 18. st. Východní křídlo je dvojdílné, uvnitř s točitým schodištěm z r. 1540 a s barokním spojovacím traktem v severní části. V hlavním průčelí zámku barokní portál z 18. st. s nakoso stojícími pilastry, konzolami a štítem s volutami.
Nejblíže hrady Grodziec, Prochowice a město Legnica

 kostel Wang

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Wleński Grodek