Polsko

Kraj  Pomorskie- HRADY


PELPLIN  
klášter a významné kulturní místo Polska

znak města

Město Pelplin se nachází v jižní části pomorského vojvodstva. Leží v údolí meandru řeky Wierzycy. Jedná se o duchovní centrum Pomoří, jinak nazývané "Pomořskými Aténami", jsou zde shromážděné nejcennější středověké památky. Nalézá se zde zachované v dokonalém stavu obrovské cisterciácké opatství, které je nejednou i hlavním cílem cestování do Polska z odlehlých států Evropy i světa.
Historie Pelplina je spojena s dějinami řádu cisterciáků, kteří sem přišli z Doberanu v Meklembursku. Ti zde v pelplinské zemi nadáním knížete pomorského Mściwoja II (Mestwina) od r. 1274, a v průběhu dalších 600 let hospodařili. Opatství budilo obdiv a uznaní polských králů, mnozí z nich v něm byli hosty : Kazimír Jagelonský v r. 1479, Zikmund III Wasa s kralevicem Vladislavem r. 1623, královna Eleonora, jakož i Jan III Sobieski s královnou Marysienkou a kralevicem Jakubem v r. 1677.
Řád v průběhu dějin plnil funkci hospodářského a intelektuálního centra celé země. Až 19. st. přineslo radikální změny. Došlo k sekularizaci majetku kláštera pruskou vládou a tím skončily dějiny klášterní osady Pelplin. Bulla, papeže Pia VII přenesla sídlo rozšířené chelminské diecéze do Pelplinu, což pro osadu znamenalo nebývalé šance pro dynamický rozvoj.
Hned po biskupském sídle následoval církevní seminář, a v r. 1836 bylo otevřeno Collegium Marianum, které kromě výuky v polském jazyce stalo se i střediskem osvěty intelektuální elity na území pruského záboru a budoucího samostatného Polska. S tím přišel také růst hospodářství. Byly položeny základy průmyslu spojeného se zpracováním zemědělských plodin. Postavena pošta, železniční trať s nádražím a populace vzrostla z původních 500 na 2500 lidí.
Při návštěvě dnešního Pelplinu je možné prožít den mezi jedinečnými památkami architektury evropského měřítka, sochařství i malířství od středověku až do současnosti.
Jako první se proslavil starobylý cisterciácký komplex, s jedním z nejhezčích kostelů východní Evropy – katedrální bazilikou, která stojí v nezměněné podobě od 14. st. Její barokní zařízení tvoří nádherný oltář s neopakovatelným malířským uměním od mistrů : Hermana Hana, Bartoloměje Strobla a Ondřeje Stecha.
Dalšími významnými zajímavostí města jsou muzeum diecéze, archiv diecéze a knihovna církevního semináře, v kterých jsou shromážděny poklady malířství a sochařství z oblasti středověkého Pomoří. Nejcennějším exponátem je Guttenbergova bible, jediný zachovaný kus v Polsku (ve světe je jich dosud nachází 47 kusů) odlišující se od ostatních nakloněnými literami, v původní kožené vazbě.
V okolí hrad Gniew

 hrad Malbork

zpět na mapu kraje Pomorskie

hrad Sztum