Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


RIEGERSBURG  a. d. Taaya  
gotický hrad, přestavěný na vodní hrad a později na barokní zámek

celkový pohled na hrad - zámek

nádvoří

Zámek se nalézá v severovýchodní části obce přímo u silnice. Při návštěvě dnes spatříte části dřívějších hospodářských a reprezentačních budov vystavěných okolo pravidelného nádvoří na čtvercovém půdoryse. Vedle areálu se nalézají 2 rybníky, které již v 15. st. tvořily vnější opevnění.
Předchůdcem současné stavby zámku byl středověký hrad, ve IV. čtvrtině 16. st. přestavěný na vodní hrad kastelového typu. Nynější barokní zámek díky malým nepravidelnostem v půdorysu nezapře svou původní středověkou podobu. Tento hrad - předchůdce stavby, sice zanikl již při renesanční přestavbě, ale je přesto zachován na úrovni sklepních prostor severního křídla. Dodnes se zachovaly části bastionového opevnění, patřící ještě k "opevněnému zámku". V severní části areálu jsou zbytky dvou válcových bašt mezi sebou spojených kurtinou, jenž byly navíc ze severu a východu chráněny rybníky. Původně stály tyto bašty čtyři, jenž byly schopné obrany celé dispozice. Také vnitřní prostory  obsahují několik úzkých točitých schodišť a patrně stojí na starších základech.
Dnešní stavba vznikla v několika stavebních etapách mezi lety 1730 - 35 a 1770 – 80 na zakázku hraběte Zikmunda Bedřicha von Khevenhüller dle plánů Františka Antonína Pilgrama. Nynější 4-křídlá, 2 až 3 patrová stavba s nárožními věžemi, uzavírající malé nádvoří, tvoří nejvýraznější příklad venkovské architektury rakouského vrcholného baroka. Do parku přizpůsobený vchod tvoří jižní křídlo obsahující třídílnou, vstupní bránu a středový rizalit s mansardovou střechou. Obě mohutné předstupující věže mají vyarmované nároží a jsou zakryty cibulovými střechami.
Průčelí je na úrovni přízemí a 1. poschodí členěno pilastry. Na bohatě zdobeném štítu střechy se nalézá kartuš s erbem rodu von Khevenhüller. Další trakty a i vnitřní nádvoří již tak vyzdobeny nejsou. „Sala terrena" ve východním traktu obsahuje vstupní bránu do původního parku. V severním křídle se nalézá dvou podlažní, r. 1755 vysvěcená zámecká kaple.
"Slavnostní síň", "žlutý salón" či "čínský pokoj", jakož i další reprezentační místnosti ukazují barokní, šlechtickou kulturu bydlení. Z 19.st. pochází kuchyně panstva v přízemí západního křídla ještě dnes provozuschopná. Stavba má ještě svou originální konstrukci střechy z dubového dřeva, s tesařským zdobeným krovem.
V okolí se nachází  hrad Hardegg

stránky hradu Retz 

zpět na mapu okresu Weinvierteil

stránky hradu Schrattenthal