Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


FALKENSTEIN  
zarostlá zřícenina významného gotického hradu (rodiště českého "protikrále" Záviše z Falkensteina)

hlavní brána hradu

půdorys hradu pravděpodobná podoba hradu v 17.st.

R. 1140 se připomíná "Adalram de Valchenstain", jehož nástupce Kalhoch von Falkenstein založil známý klášter ve Schläglu (r.1218)
Sňatkem jeho dcery s Budivojem ze Skalice přešel hrad na české Vítkovce. Jejich synem byl mimo jiné také Záviš z Falkenštejna, kandidát na českého krále a manžel Kunhuty, vdovy po králi Přemyslu Otakarovi II., jenž byl popravený na rozkaz krále Václava pod hradem Hlubokájižních Čechách. Rakouský vévoda Albrecht I. poté hrad Falkenstein oblehl a vyhladověním donutil českou posádku k jeho vydání.
V dalších dobách zde sídlili pasovští purkrabí, kteří se také psali po tomto hradě.
V r 1346 přešel hrad na rakouské vévody. Ale již r. 1351 zastavil vévoda Albrecht II. hrad pánům von Walsee, kteří byli postupně vystřídáni rody von Hals, von Oberheimer (ti zde vystavěli r. 1489 vodní věž), von Prüschenk, von Willinger a od r.1527 von Herberstein.
V r. 1572 hrad komplet vyhořel, ale byl znovu obnoven.
Přestože byl hrad r. 1618 vyplacen ze zástavy, bylo sídlo a centrum panství přeneseno do nedalekého Altenhofu a starý hrad pustnul. Přesto byl do r. 1887 částečné obýván lesní správou.
R. 1860 se zřítil palác, a nakonec v r. 1911 poslední střecha.

Rozlehlá hradní zřícenina na skalním žebru ze tří stran strmě spadajícím do údolí řeky Ranna, nedaleko obce Hofkirchen.
Zastavěná plocha činí cca 3 000 m2. Pozdně gotické předhradí s podélnou budovou, vstupní branou a zbytky otevřené bašty na severní straně, je chráněno 25 až 30 m širokým příkopem.
Horní hrad se rozkládá na nepravidelném půdoryse. Jeho dominantou jsou dvě věže. Vně hradu, cca 80 m proti hlavnímu hradnímu vstupu, stojí další vysoká okrouhlá věž se vstupem 4,5 m nad zemí, chránící studnu, z níž vedlo podzemní vodovodní potrubí zásobující hrad. Věž pochází, jak již bylo napsáno, z r. 1489.
V okolí se nachází hrad  Rannariedl

 hrad Eschelberg

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Kronest