Vaud / Waadt


Distrikt  Aigle - HRADY


OLLON   
Zchátralý objekt vesnické tvrze
lokace :   46º17´48.22´´ /  6º59´43.86´´

znak městečka Ollon

Objekt tvrze, zachráněný od demolice, má svůj původ ve středověku. První zmínky o zdejším sídle pochází z r. 1386. Dendrologické rozbory dochovaných zbytků trámů ze spodních částí zdiva však datují její dobu výstavby až k r. 1200. Tehdy patřila pravděpodobně mocnému rodu de La Tour, jenž zde vlastnil i další majetky.
Území kolem města Ollon bylo ve středověku rozděleno pod různou soudní pravomoc, jenž zastupovala opatství sv. Mořice, Savojsko a sionského biskupa. Je velmi těžké rozeznat, která převažovala, protože to záviselo vždy na dané politické situaci.
Sňatkem s dědičkou majetku de La Tour, získává majetek Bourcard z Roche. Jeho dcera si bere za muže Mermeta z Rovéréaz, čímž tento majetek přechází do rukou tohoto rodu kolem r. 1350. Tato rodina pochází z údolí Aulps (v Savojsku) a tvrz Roche držela až do 17. stol. Zřejmě Bourcard z Roche nebo Mermet z Rovéréaz nechal tvrz přestavět a rozšířit tak, že v 18. stol. byla popisována jako "věž opatřená cimbuřím". K objektu patřila také jedna okrouhlá věž (bašta) na východě. Toto cimbuří lze ještě dnes spatřit na jižní a západní straně tvrze v podstřeší (viz. foto).
Po burgundských válkách (1475 až 1477) spadá území Aigle a tím i Ollon, pod správu města Bern. Přesto si „savojská“ rodina Rovéréaz majetek zde udržela, protože jeden z příslušníků rodu, Grégoire z Rovéréaz, pocházel z Bernu. Na počátku 16. stol. je tvrz tímto rodem opět přestavěna, což dokladují při záchranných pracích nalezené konstrukce datované k r. 1512.
V 17. stol. sňatkem získává tvrz rodina Améan. Ta na konci téhož století prodává svůj majetek rodině z Loës, přičemž později dochází k rozdrobení pozemkového bohatství mezi několik dalších majitelů. Tvrz Roche poté ztrácí na významu a postupně chátrá do stavu před demolicí.
Obec Ollon leží východně od Chablais, přibližně 4 km od malého města Aigle a silnici do lyžařského střediska Villars. Tvrz polohou ovládá nížinu řeky Rhone a pahorky kolem St. Triphon. Prohlídka je možná po předchozí domluvě.
V okolí památky za řekou v kantonu Wallis a nejblíže zbytky hradu St. Triphon a Duin (Bex)

 hrad Duin (Bex)

zpět na mapu Aigle

hrad St. Triphon