Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


VAREILLI    (Venthône)     
zachovalý románský donjon
lokace :   46º18´28.11´´ /  7º31´52.58´´

znak města Venthône

  

Obec Venthône mimo jiné ukrývá několik dalších významných domů. Jedná se možná o nejpočetnější seskupení středověkých staveb v oblasti Wallis, z období mezi 14. a 17. stol.
Jedním z nich je také obytná věž Vareilli. V současné době se je ve starobylé věži, jejíž současná podoba pochází ze 14. stol., umístěna fara.
Původně patřila šlechtickému rodu de Vareilli, později došlo ke střídání majitelů, vlastníkem se stává rod de Platea. Tento rod Platea z Viege později svůj majetek, na začátku 17. stol., prodává dalšímu rodu jménem Monderessi.
V r. 1672 došlo k přestavbě na faru. Věž byla snížena a opatřena novou střechou, což je bohužel na škodu vrchní části obvodové zdi.

Hrubá stavba věže pochází ještě z první etapy výstavby ve 13. stol., kdy se hojně používalo zdivo vyskládané z malých kamenů upravených do pravidelných řad, jejichž spáry jsou pečlivě uhlazené.
Věž Vareilli je založena na čtvercovém půdorysu o délce strany 11 m a zdmi o tloušťce více jak 1 m. Její sklepy nejsou zaklenuté, budova je rozdělena podélnou zdí na dvě části.
Původní vstup se nachází na západní straně v úrovni zvýšeného přízemí. Do dnešní doby se však také zachoval původní románský portál vstupu z hrubě otesaných velkých bloků kamene. Na stejné straně průčelí jsou ještě patrné obrysy po románském dvojitém sdružené okně, které bylo pozměněno v 17. stol. Tvarově podobné okno se nachází na opačné straně věže, směrem ke kostelu.
Nejblíže se nachází druhá věž Aula magna a zámek Anchettes

zámek Anchettes

zpět na mapu Sierre

tvrz Musot