Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - HRADY

KLAMORNA 
zaniklý, skalní hrad
4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště vysoko nad údolím Jizery, na pískovcovém skalním masívu „Mužský“

Celému území okolo výše jmenované náhorní planiny se od pradávna říkalo „Hrada“ a bylo vždy osídleno od nejstarších dob.

Na jižní straně „Hrady“, se nachází nevelká ostrožna obdélného tvaru (20 - 25 x 60 m) oddělená od okolí uzoučkou šíjí, na níž se zachovalo menší hradiště nazývané Klamorna. Opevnění tohoto prostoru tvořil hliněný val, který ještě dnes je cca 2-3 m vysoký a v základně na 7m šíře. Prostor hradiště je zmenšen bývalou těžbou pískovce. Na okrajích ponechaných skal lze nalézt prohlubně pro ukotvení základů dřevěných budov a vytesané světničky se záseky pro upevnění oken a dveří. Ve středu dvou  místnůstek jsou jakési kamenné stoly, možná zbytky původních sloupů, které podpíraly strop. Uprostřed plochy hradiště je do skály vytesána cisterna - zásobní nádrž na dešťovou vodu, která je prý až 5 m hluboká.

Při archeologických výzkumech zde byly nalezeny důkazy o osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné a i v mladší době bronzové lidem lužické kultury. Přibližně z této doby pochází i val, který byl v pozdější době hradištní, za osídlení kmeny Charvátů, obnoven.

Klamorna byla osídlena nepřetržitě až do středověku. Její největší rozkvět byl pravděpodobně od 12. st. do 15. st., kdy podobně jako na sousedních Drábských světničkách zde byly vybudovány velké dřevěné stavby a opevnění.

Vzhledem k velkému nedostatku historických zpráv, nemáme přesnou představu o účelu těchto budov (hradu) a jejich využití. Nelze stanovit ani poměr opevnění se sousedními Drábskými světničkami, zda navzájem spolupracovaly, nebo naopak šlo o styčná místa nepřátelských území.

V okolí další skalní hrad Drábské světničky, Hynšta, Staré Hrady, nebo Valečov. Další hrady se nachází na Trutnovsku jako Kost, Valdštějn, Hrubá Skála a další. Západním směrem se nachází Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou nebo ruiny hradu Zásadka.


hrad Chlum

okres Ml.Boleslav

hrad Malkov