Středočeský kraj

Okres Kolín - TVRZE

TUCHORAZ 
2,5 km jižně od Českého Brodu

vstupní brána bývalé věže tvrze v Tuchorazi  celkový pohled na Tuchoraz řez věží

Zbytek gotické tvrze v areálu místního zemědělského družstva ve stejnojmenné obci.
Nejstarší zmínka o vsi Tuchorazi je z r. 1295, kdy je zde uváděn jako majitel Lutoš z Tuchoraze a jeho synové Lutoš, Bohuslav, Herard a Rostislav. Lutoš je ve staroměstské soudní knize uváděn jako svědek jakéhosi sporu ještě v r. 1323. Za vlády Václava IV., od r. 1388, je zde však uváděn jako majitel vsi Petr z Klučova, který zde vystavěl, na skalce nad potokem Šemberou, nejstarší jádro tuchorazské tvrze. První písemná zmínka o tvrzi ve vsi Tuchorazi je až z r. 1409.
Dalším majitelem byl Petr Šesták, o němž je náhodná zmínka ještě v r. 1436. O 5 let později získal místní zboží novoměstský měšťan Daniel Žitavský z Koňského trhu v Praze, jenž nechal pod tvrzí na potoce vybudovat rybník. Po jeho smrti (1462) vlastnila tvrz manželka, ale ta již o rok později tento majetek vložila do svého dalšího manželství s Mikulášem Svitáčkem z Landštejna, v té době ve funkci purkrabího na Hluboké.
Vzhledem k tomu, že Mikulášovi Svitáčkovi začala slibná kariéra v královských službách, zahájil rozsáhlou a nákladnou přestavbu malé tvrze, která nemohla vyhovět jeho potřebám a postavení. Vzniklo tak honosné šlechtické sídlo s větším palácem a mohutnou vstupní věží. Na tuto věž dal umístit pamětní desku, jejíž text umožňuje přesně datovat tehdejší rozsáhlé stavební úpravy a majitele: " Léta božieho MCCCCLXXVII tato věže délána jest skrze náklad urozeného pána, pana Mikuláše z Landštejna, nejvyššieho písaře desk královstvie českého a dělal jest mistr Květon. Amen."
Po smrti Mikuláše Svitáčka z Landštejna a z Tuchoraze ( 1485) zdědil tvrz a sní spojený majetek, jeho syn Jan Svitáček, který k ní v r. 1505 přikoupil ještě tvrz v Chrástu. Když zemřel (1509), připadl veškerý jeho majetek manželce Anně z Kopidlna a po dovršení plnoletosti jejímu synovi Adamovi Svitáčkovi z Landštejna a Tuchoraze (1523). Ten měl časté spory se sousedním městem Českým Brodem. Zemřel v r. 1537 a poručníkem jeho nezletilých dcer se stal jejich strýc Vilém Sviták.
Od r. 1543 vlastnila Tuchoraz nejstarší z Janových dcer Eliška a sňatkem s Bořivojem, purkrabím na Doníně, tento majetek vložila do manželství. Za to, že se Bořivoj účastnil stavovského povstání byl odsouzen k pokutě a domácímu vězení, které si mimo jiné odpykával také na Tuchorazi (1551). Když o 20 let později zemřel, zdědily jeho majetek dcery, který v r. 1579 prodaly Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic a ten Tuchoraz připojil k černokosteleckému panství. Od této doby sloužila tuchorazská tvrz pouze jako sídlo správních úředníků.
V r.1639 tvrz oblehlo švédské vojsko a po neúspěšném dobývání "pouze" vypálilo přilehlou ves. Po té objekt tvrze postupně chátral a z nařízení správy černokosteleckého panství v r. 1770 byl, vyjma vstupní věže, rozebrán na stavební materiál, kterým byly zpevněny okolní jezy a hráze.
Další zpráva je z r. 1837, kdy na Tuchoraz přijeli v kočáře dva muži, najali si zedníka a spolu s místním šafářem vystoupili do podkroví věže, kde pod trámy vylámali otvor a z něho vyzvedli velkou truhlu. S touto truhlou ihned nasedli do kočáru a odjeli. Přes veškeré úřední pátrání se nepodařilo tyto muže, kteří údajně odvezli část starého rodového pokladu Smiřických, ani zadržet a ani zjistit o koho vlastně šlo.
Při pozemkové reformě v r. 1923 byl celý areál tuchorazské tvrze svěřen do péče zdejšího statku, po válce, za komunistů, místnímu JZD.

Z původní gotické tvrze se do dnešních dob dochovaly pouze zbytky starého paláce, části obvodového zdiva s kvádrovým nárožím, čtverhranné bašty a vstupní, 20 metrů vysoká, hranolová věž. Nad vstupním vjezdem spočívá na spodní římse obdélná pamětní deska. V horní části desky je symetricky umístěn Landštejnský erb a pod ním nápis z r. 1477 (viz. výše). Jediná dochovaná vstupní věž je vybudována z velkých tesaných kvádrů. V přízemí, jenž je zklenuto dvěma poli křížové gotické klenby, je podzemní prostor pro manipulaci s padacími mosty. Dále jsou zde ještě další dvě patra, jenž jsou přístupná šnekovitými schodišti  a podkrovní prostor.

 
Věž je významnou stavební památkou gotické architektury z konce vlády Jiřího z Poděbrad. V současnosti je soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupná.
Více na www.oku-ko.cz/pamatky/
V okolí lze nalézt další tvrz Přistoupim, Tuklaty nebo město Český Brod.

tvrz Radim

zpět na okres Kolín

tvrz Tuklaty