Durynsko

Kraj Ilmenau - HRADY


EHRENSTEIN 
Poměrně velká zřícenina hradu nad stejnojmennou vsí

celkový pohled na hrad

opevnění parkánů pohled na hrad z prvního nádvoří druhá branka - z nádvoří na parkán

další pohled na hrad vnitřní prostory hradu obytná věž - pohled z protějšího svahu

Další foto - vnější prostory  další fotky (klikni)

Další foto - vnitřní prostory  další fotky (klikni)

Tvrzení o nejstarším hradním opevnění, které zde mělo být založeno již v 7.st., postrádá jakýkoliv pevný základ. Přesto ale na každém šprochu pravdy trochu, protože hrad patřil již na začátku 13. st. k říšským lénům. Prvními doloženými jsou hrabata von Schwarzburg od německých králů. Stalo se tak již v r.1274.
Pravděpodobným zakladatelem hradu byl hrabě Heinrich XII. von Schwarzburg-Blankenburg. V r. 1346 sloužil již jako jeho trvalé sídlo. Část architektonických prvků z této doby se dochovaly dodnes.
Od r. 1388 až do r. 1418 byl hrad rezidencí hraběte Günthera XXVIII. R. 1452 přešel hrad dědičně do majetku hrabat von Gleichen. Jim také dočasně sloužil jako jejich rodové sídlo.
Páni von Mandelsloh obdrželi Ehrenstein jako zástavu a drželi jej téměř 100 let. R. 1601 přešel hrad na vévodu Friedricha Wilhelm von Sachsen-Altenburg, který jej r.1610 opět prodal hrabatům von Schwarzburg-Rudolstadt. Hrad byl ovšem již od r. 1587 neobýván. Přestože byly úřední zpráva panství přestěhována do městečka pod hradem, byl hrad zrekonstruován, však od r. 1645 byl vydán napospas přírodě.
Dnes je hradní zřícenina spravována Nadací durynských hradů.
V okolí se nachází hrady Ehrenburg a Raubschloss

hrad Wachsenburg

zpět na mapu kraje Ilmenau

hrad Elgersburg