Durynsko

Kraj Ilmenau - HRADY


ELGERSBURG 
Jeden z nejstarších hradů Durynska přeměněný na hotel a sídlo majitele ve stejnojmenném městě.

pohled na opevněné křídlo hradu

vstupní brána a románský palác celkový pohled na hrad - románský palác nárožní věž

nádvoří hradu nádvoří hradu nádvoří hradu - románský palác (vstup do hotelu)

Další fotodokumentace další fotky hradu (klikni brána)

Pravděpodobně založen již v 9. nebo 10. st.  V legendách o Bonfacii je uváděn společně s jinými hrady, např. Wartburg, jako jeden z pohraničních hradů Durynska. Byl vystaven k zajištění a střežení obchodních cest z Frank přes Durynsko do severoněmeckých zemí, na 500 m vysokém kopci, se strmě spadajícími svahy z porfyrové skály. Majitel hradu doprovázel na cestách obchodníky a chránil je proti lapkům, což byl jeho dobrý zdroj příjmů. Ochrana byla totiž nutná, protože v blízkém okolí hradu Elgersburg se nacházelo velké množství loupeživých rytířů.
První zmínka o hradě Elgersburg je z r. 1139 v darovací listině. V dějinách hradu probíhaly neustálé změny vlastníků a s tím spojené darování, smlouvy, zastavení a vykoupení. Nejdéle byl hrad v držení rodu von Witzleben (1437-1802). S častými změnami majitelů docházelo také k podstatným a častým stavebním úpravám. Zajímavý detail přestavby je z r. 1565 - půlkruhový bergfrit s 6 m hlubokou hladomornou a kulatou střílnou.
R. 1802 byl Elgersburg prodán vévodství Gotha a sloužil dále jako justiční palác a obytný dům pro úředníky.
R. 1837 vznikly v Elgersburgu  první lázně s léčbou studenou vodou v Německu a staly se oblíbeným výletním místem.
R. 1905 získal "lázně" baron von Frege-Welzin, říšský komoří a finanční rádce německého císaře. Na zámku provedl četné stavební úpravy, které vtiskly Elgersburgu dnešní poklidný vzhled. V r. 1912 přešel zámek na jeho manželku Marii-Anežku, která zde zřídila nadaci pro urozené dámy.
Mezi lety 1953-1989 byl zámek využíván jako zotavovna odborového svazu NDR.
Se změnou v r. 1989 přešel hrad do majetku okresu. A od 1.1.1998 je vlastníkem obec Elgersburg. Od této doby je zámek využíván ke kulturním akcím a jako hotel s restaurací.
V okolí se nachází hrad Raubschloss

hrad Ehrenstein

zpět na mapu kraje Ilmenau

hrad Gehren