Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


MECHELGRÜN       
vodní hrad bavorského osídlení
lokace :    50°28'49.91"S   /    12°14'15.19"V

znak okresu a obce Theuma

 

První písemná zmínka o zdejším hradu pochází již z r. 1267. V r. 1466 se stává největším panstvím v celé oblasti Vogtlandu. Kolem pol. 15. stol. byl v rukou rodu Rabe. Jan Rabe (havran) z Mechelgrünu získal v r. 1298 hrad Wildstein, chebské rodové sídlo rodiny Nothaftů, od svého tchána Engelharda Nothafta. Jeho manželka Mechthilda, rozená Nothaft z Wildsteinu, byla matkou rodu, který se během staletí rozdělil do několika linií vládnoucí v oblasti Vogtlandu, rozvětvené rodiny Rabe.
V sousední obci Theuma se nachází kostel, který již od r. 1267 sloužil jako farní i pro ves Mechelgrün a jsou zde pohřbeni členové zdejších panských rodin. Nejstarší náhrobní kámen připomíná na r. 1567 zesnulou Markétu Rabe, rozenou z Wolfersdorffu, která byla provdána za Daniela Rabe na Schloditzu. Ostatní náhrobní desky patří členům rodině z Tettau na Mechelgrünu, a sice Vilémovi z Tettau († 1584), jeho manželce Kateřině z Tettau, roz. Zedtwitz, a jejím dětem - Adam († 1579 jako kojenec ve 33 týdnu), Anna Marie († 1587 ve věku 20 let) a Kateřina († 1592 jako 22-letá). Na dalším náhrobním kameni je zobrazené břevno, které na první pohled zdobilo rodový znak patřící Nothaftům, jedná se však o erb rodiny Zedtwitzů a Feilitzschů (kromě toho ještě erb z Tettau a Witzlebenu) a vztahoval se na otcovský případně mateřský původ zesnulých.
Další epitaf je věnován Janu Bedřichovi z Tettau († 1586), jednom z bratrů Viléma z Tettau. Zvlášť do oka padne epitaf Adama z Tettau, kterého zmínil farář Garms ve své r. 1935 vytištěné kronice kostela v obci Theuma.
Nedaleko starého vodního hradu se též nalezneme hradiště zvané Turmhügelburg, vzniklé v době prvního osídlení zdejší oblasti, které bylo ještě v r. 1378 významné natolik, že se jedna větev rodiny Nothaftů po něm nazývala. Kolonizační činností rodu Nothaftů z Wildsteinu se vytvořilo rozsáhlé území sahající až do údolí potoka Schwarzbach, které po dlouhou dobu bylo severní hranicí řezenského biskupství a Chebska. Nejlepší důkaz pro severobavorské osídlení v jižním výběžku saského Vogtlandu tvoří ještě dodnes zachované chebské nářečí.
S přechodem panství Wildstein na rodinu Rabe z Mechelgrünu, změnil také pozdější Markneukirchen své majitele. R. 1475 byla ve východní věži zřízena hradní kaple. V r. 1670 došlo k rozsáhlému požáru celého areálu, při němž byla většina staveb poškozena, neboť vyhořela téměř do základů, přesto jeho tehdejší majitel nechal všechno opravit a znovu vystavět. V průběhu 19. stol. nechali jeho majitelé provést další různé přístavby.
Zámecké panství Mechelgrün patřilo až do r. 1945 rodině pana profesora Uibriga. Po II. sv. válce r.1946 byly všechny tyto přístavby odstraněny. Vodní zámek Mechelgrün byl r. 1948 již v dezolátním stavu, části zdí odpadly a v r. 1978 se zřítily zbývající střechy. Zajištění koruny zdiva rozpadající se památky mělo údajně proběhnout r. 1992, plánovalo se dokonce s celkovou rekonstrukcí hradního areálu a přeměnění památky na hotel, avšak bohužel k ničemu již z finančních důvodů nedošlo. Od doby třicetileté války vzkvétala tradice nedaleko situovaného Marktneukirchenu, jako města zručných výrobců hudebních nástrojů, na což upomíná muzeum hudebních nástrojů umístěné v jedné z nejstarších budov obce.
V okolí se nachází hrady Jossnitz, Plauen a Voigtsberg

 hrad Liebau

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Mylau