Sasko

Kraj Chemnitz - HRADY

Kraj Chemnitz (Kamenice)     

. zpět na mapu Saska stránky hradu Rabenstein stránky hradu Glauchau stránky hradu Hartenstein stránky hradu Kriebstein stránky hradu Lauterstein stránky hradu Rauenstein stránky hradu Reinsberg stránky hradu Rochlitz stránky hradu Augustusburg stránk yhradu Bieberstein stránky hradu Frauenstein stránky hradu Rochsburg Stránky hradu Sachsenburg stránky hradu Schletau stránky hradu Schwarzenberg stránky hradu Stein stránky hradu Wechselburg stránky hradu Wolkenburg stránky hradu Wolkenstein stránky hradu Scharfenstein stránky hradu Wildeck  stránky hradu Auerbach stránky hradu Burgstein stránky hradu Dolau stránky hradu Elsterberg stránky hradu Greiz stránky hradu Isenburg stránky hradu Jossnitz stránky hradu Liebau stránky hradu Mechelgrun stránky hradu Mylau stránky hradu Geilsdorf stránky hradu Netzschkau stránky hradu Osterstein stránky hradu v Plavnu (Plauen) stránky hradu Rodewisch stránky hradu Schönfels stránky hradu Voigtsberg stránky hradu Wiedersberg stránky hradu Wiesenburg

Augustusburg

Plauen  (Plavno) 

Auerbach

Rabenstein

Bieberstein

Rauenstein

Burgstein

Reinsberg

Elsterberg

Rodewisch 

Frauenstein

Rochlitz

 

Geilsdorf

Rochsburg

Glauchau

Sachsenburg

Hartenstein

Scharfenstein

Isenburg 

Schlettau

Jossnitz

Schönfels 

Kriebstein

Schwarzenberg

Lauterstein

Stein

Liebau

Voigtsberg  (Olešnice)

Mechelgrün

Wechselburg

Mylau

Wiedersberg 

Netzschkau

Wildeck  (Zschopau)

Osterstein (Cvikov)

Wiesenburg 

 

 

Wolkenburg

 

 

Wolkenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad

  vodní hrad

  opevněný kostel

  ruina


AUGUSTUSBURG     
jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb Německa - "Koruna" Krušných hor
lokace :     50°48'46.62"S   /   13° 5'59.12"V

Již z daleka viditelný zámek Augustusburg je označován jako „Koruna“ Krušných hor. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších renesančních staveb Německa. Dispozice se rozkládá na kopci s názvem Schellenberg, 516 m n.m. Zvenčí na nás působí svou monumentálností a čistotou architektury.
Před více než 400 lety nechal saský kurfiřt August (15261586) na místě vyhořelého hradu Schellenberg, který je písemně prvně zmiňován r. 1206, vystavět lovecký zámek. Hlavním stavitelem byl lipský starosta Hieronymus Lotter, kterému trvalo pouhé 4 roky na výstavbu celého areálu. Koncem 13. st. byli Jindřich a Oldřich von Schellenberg ve sporu s klášterem Altzella. V r. 1319 proto Jindřich zpustošil statky patřící klášteru, posléze byl míšeňským markrabětem vzat do klatby a zabaven jeho majetek. R. 1332 uděluje markrabě v léno hrad Schellenberg rytíři Bedřichovi von Honsberg. V r. 1528 je část hradu zničena požárem. V průběhu šmalkaldských válek byl r. 1547  hrad dobyt a téhož roku byla zkáza dokonána bleskem.
Dne 30. března 1568 se začala psát nová historie místa. Tehdy byl položen základní kámen zámku Augustusburg a r. 1572 byla vysvěcena zámecká kaple. V r. 1632 byl hrad vyrabován císařskými vojsky. R. 1704 bylo v průběhu “Severské války” na zámek přivedeno do vazby 408 Poláků a Švédů, později byli převezeni do Torgau. Poslední saský kurfiřt Friedrich August II. zde sídlil do r. 1772 , později byl zvolen polským králem (August III.).
Od r. 1775 sloužily některé budovy jako sýpky. R. 1785 byly instalovány v kapli nové varhany. Koncem 18. st. byly ze střech odstraněny vikýře a balustráda. V r. 1800 šel veškerý inventář do dražby.
V době napoleonských válek (1813 až 1815) sídlil na zámku vojenský lazaret. R. 1831 kupuje zámek stát, interiéry jsou upraveny na byty, jsou zde zřízeny sklady pro úřad správy a obvodní soud. Již r. 1925 je v sále knížat otevřeno muzeum Krušných hor, ale r. 1933 musí ustoupit zřízení školy pro členy národní. soc. strany. Téhož roku je na zámku totálně nasazeno 120 lidí. Fašisté v r. 1945 okolo celého zámku rozmisťují trhaviny, ale po nečekaném příjezdu příslušníků Rudé armády prchají ze zámku. Tak může být opět v r. 1951 na zámku otevřeno muzeum a r. 1953 obnovena činnost mládežnické ubytovny. V r. 1962 jsou dokončeny rozsáhlé restaurační práce, na které r. 1991 navazují další sanační práce.

Zámek stojící na porfyrovém návrší je pravidelná renesanční stavba se 4 nárožními, hranolovými „věžemi“ převyšujícími štíhlá, boční spojovací křídla.
Uzavřené vnitřní nádvoří dostalo tím tvar (půdorys) řeckého kříže. I přes svou velikost působí stavba kompaktním dojmem. Všechny věže mají svá jména a tak můžeme určit k čemu v minulosti byly využívány. Velmi zajímavou stavbou je budova se studnou hlubokou neuvěřitelných 130,6 m a rumpálem.
Kostel zámku je jedna z mála po reformaci zachovaných renesančních staveb v Německu. Byl postaven podle plánů holandského architekta Erharda van der Meer. Ze tří stran dělí empory vnitřní prostor kaple završený valenou klenbou. Nádherný ze dřeva vyřezávaný oltář obsahuje obraz od Lucase Cranacha.
V dnešní době je v zámku umístěno museum kočárů a saní. Sbírka čítá cca 20 kusů z posledních tří století. Dále je zde museum motorismu se sbírkou 170 ks dvoustopých vozidel z více jak 100-leté historie motorismu. Celkový počet instalovaných vozidel však dosahuje 450 kusů a řadí se tak v Evropě k nejrozsáhlejším sbírkám. V muzeu lovu nalezneme dále podrobný popis o ptácích Krušných hor. Ve vitrínách spatříme cca 120 vypreparovaných ptáků a savců. V centru výstavy ve II.patře leží "Venušin sál". Zde jest kompletně zachovaná původní malba místnosti, která je jediná svého druhu ze 16. st. na celém německy mluvícím území.
Z rozhledny, na kterou se dostaneme zdoláním 130 schodů, je překrásný pohled do dálky na krajinu Krušných hor.
V okolí se nachází hrady Rabenstein, Rauenstein a Sachsenburg
 

 kraj  Lipsko (Liepzig)

zpět na mapu Saska

kraj Drážďany (Dresden)