Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


WOLKENBURG     
gotický hrad v kraji loupeživého rytíře Kunze Kaufungena, barokně upravený
lokace :   50°54'8.27"S   /   12°40'25.94"V

Ne náhodou se nazývá údolí řeky Muldy „Údolím hradů“. Jen mezi obcí Waldenburg a městem Rochlitz lze navštívit 7 hradů a zámků. Taktéž tam lze nalézt malou obec s názvem Wolkenburg, která byla založena Wiprechtem von Groitzsch r. 1103. Avšak prvně písemně zmiňována byla až v r. 1241, a dodnes má pozoruhodné postavení v umění a kulturních dějinách Saska, neboť sousední obec s názvem Kaufungen, pojmenovaná po kdysi slavném a pověstném loupežném rytíři Kunzovi Kaufungen a který zde a v okolí kdysi řádil, má zvláštní význam, protože například v r. 1455 inicioval přepadení koruního prince.
Již z dálky návštěvník spatří na skalní vyvýšenině nad Zwickovskou kotlinou vybudovaný hrad Wolkenburg. V průběhu staletí, jak bylo nepsaným pravidlem, se zde v držení panství za sebou vystřídala hezká řádka šlechtických rodů, kromě jiných to byli např. páni von Colditz, von Kaufungen, von Ende a von Einsiedel. Posledně jmenovaný rod pánů von Einsiedel držel panství ve vlastnictví po neuvěřitelně dlouhou dobu více jak 300 let, a to od r. 1627 až do pozemkové reformy, která proběhla v r. 1945, kdy jim byl vyvlastněn. Za doby jejich panování byl mezi lety 1694 až 1699 přestavěn starý a "nevyhovující " hrad na pohodlný zámek.

Současná podoba stavby pochází z velké části až z 18. st. Stavba zámku navazuje na předchozí výstavbu, neboť již v poslední třetině 13. st. zde stála původní hradní dispozice. Jednotlivé budovy byly tehdy založeny tak, že celkový tvar jádra stavby má vejčitý půdorys.
Při jižní straně hlavního traktu stojí na vnitřním nádvoří štíhlá válcová věž, jenž v sobě obsahuje točité dvouramenné schodiště. V severozápadní části dispozice se nachází nízká hospodářská budova a věž brány, jenž ve svém přízemí obsahuje průjezd vedoucí na zámecké nádvoří. Spojení a komunikaci mezi všemi budovami zajišťovala obvodová hradba s ochozem opatřeným cimbuřím.

Zdejší areál parku, obklopující ze všech stran zámek, patří mezi nejstarší ukázky renesanční podoby zahrad v údolí řeky Muldy. Vznikl v průběhu 17. st. a později byl upraven a rozšířen do podoby anglických zahrad. Dnes zve své návštěvníky pro svůj klid na dlouhé procházky.

Zvlášť naší pozornosti by neměly ujít umělecké plastiky zhotovené z litiny, které nechal zhotovit Detlef hrabě von Einsiedel na konci 18. st. Když hrabě v r. 1776 zdědil železnou huť v Lauchhammeru, vznikla zde většina těchto (tehdy velmi oblíbených) napodobenin antických vzorů sochařství.
V okolí se nachází hrady Glauchau, Rochsburg a další v kraji Leipzig

 hrad Wiesenburg

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Wolkenstein