Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


ZEHISTA    
zbytek středověkého hradu postupně změněného na hospodářský dvůr s obytnou funkcí

První písemná zmínka o hradě Zehista v Pirně pochází z r. 1355 u příležitosti výměny "zboží“. V r. 1390 byl hrad a stejnojmenná obec lénem purkrabích z hradu Dohna a teprve r. 1561 celé panství přešlo do majetku Kurfiřta Augusta Kryštofa von Schönfeldt.
V průběhu 30-ti leté války byl hrad dočasně hlavním stanem (ubytováním) švédského generála Jana Banera, jehož vojáci Pirnu oblehli. Z této doby (r. 1639) pochází staré přísloví "Pirnská bída" (nouze), vyvolané pleněním a drancováním vojáků. Zdejší lékárník Theophilius Jacobäer, který se podílel na léčení princezny nechal nakonec sepsat „obranný“ dopis švédskému králi s přímluvou o uposlechnutí a tudíž uchránění města Pirny před kompletním zničením.
Po dražbě zadluženého rytířského zboží v r. 1647 stal se nakonec podplukovník von Liebenau - obránce pevnosti Sonnestein ve městě Pirna, r. 1651 majitelem zámku Zehista. Celá usedlost se dostala nakonec v r. 1735 do vlastnictví vrchního správce koní – hraběte Jana Adolfa von Brühl. Ten nechal provést rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu do zámecké podoby a založil zámecký kostel, který byl bohužel zničen v průběhu války v r. 1813.
Poté se zde vystřídalo za sebou několik majitelů, kteří jej vlastnili po krátkou dobu, až jej zakoupil Alexander von Rex v r. 1820. Jeho rodu patřil zámek až do vyvlastnění majetku v r. 1945.
Poslední stavební úpravy vedly nakonec ke změně jeho užitné hodnoty na byty pro potřeby přistěhovalců; došlo ke zbourání některých částí paláce a samotný zámecký charakter se ztratil.
Zámek má jedno hlavní křídlo a dva rizality. Pravá část stavby pochází ještě z původního zámku, byla ale o patro rozšířena. Levá již pochází z novověku a představuje tzv. schodiště.
Na západě uzavírá hlavní křídlo mohutná věž. Od země až do 1. poschodí je hranolová, od té chvíle pak osmiboká. Dnes je střecha pokryta jednoduchou kupolí, na které se nachází vyhlídková plošina.
Kolem zámku se nalézá několik hospodářských stavení a rozlehlý park s rybníkem. Veřejnosti je však objekt nepřístupný.
V okolí se nachází hrady Dohna a Sonnenstein

 hrad Stolpen

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Bärenstein