Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


SONNENSTEIN  (Pirna) 
původně gotický hrad přestavěný na pevnost využívanou později nacisty jako "výzkumný ústav".

Pirna, prvně listinně zmiňována v r. 1233 v jedné z biskupských listin Jindřicha z Míšně jako tržní osada, byla r. 1220 založena Němci na původním slovanském území. Je pravděpodobné, že zde před tím již existovalo více starších osídlení.
Kolem r. 1240 získala Pirna městská práva. Obchodníci předem určili vývoj města a Pirna stále vzkvétala, až se stala obchodním centrem celého Horního Labe. Přitom sehrálo významnou roli pro město ve 13. století vydané právo skladování - jako výsada. V něm je uvedeno, že všechno zboží, které se po cestě či po řece Labi dostane do Pirny, musí zde 3 dny (tři "Sluneční záře") ve městě být nabízeno k prodeji, než smí být dále transportováno.
Až do r. 1293 až 1294 patřilo město k Míšeňské marce a poté přešlo prodejem do majetku českého království. Svým významem jako přístav a díky blízkosti k Čechám zažila Pirna na přelomu 15. a 16. stol. hospodářský rozkvět, který se nejvíce projevil v architektuře města. V blízkosti těžený pískovec byl odsud přepravován až do Hamburku.
Pevnost s názvem "Hus Perne" pravděpodobně vznikla kolem r. 1200. Prvně je na skále stojící hrad písemně uveden však až v r. 1269. Mezi roky 1668 až 1685 byl hrad přestavěn na pevnost Wolfem Kašparem von Klengel a poté opět zmodernizován a rozšířen v letech 1735 až 1737 Janem de Bodt. Obranyschopnost pevnosti však nebyla ve žádné válkách, probíhající v okolí, vážně podrobena zkoušce.
Sonnenstein sloužila jako zámek a státní věznice. V průběhu 7-leté války bylo částečně zničeno její vnější opevnění spolu se systémem bran.
Do dnešní doby přetrvala v r. 1740 vystavěná budova na straně řeky Labe a tři bašty v severním čele.
Sonnenstein byl r. 1811 přestavěn na první Německý léčebný ústavu pro duševně choré. V období Hitlerova režimu zde zemřelo na 14 000 pacientů jako oběť jeho programu eutanazie.
V okolí se nachází hrady Dohna a Zehista

 hrad Alt Raten

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Stolpen