Sasko

Rozloha:  18 414 km2
Obyvatelstvo:   žije zde cca 4,3 miliónu obyvatel, průměr je přibližně 234 obyvatel na km2. Hlavním městem jsou  Drážďany. Dalšími krajskými městy jsou Lipsko a Kamenice.
Správní dělení: Svobodný stát Sasko je rozdělen na tři správní kraje - Kamenice, Drážďany a Lipsko. Tyto se dělí na dalších 22 hlavních okresů.

       

kraj Dresden (Drážďany)  (12)        

zpět na mapu německa stránky hradů v kraji Liepzig (Lipsko) stránky hradů v kraji Dresden (Dráždˇany) stránky hradů v kraji Chemnitz (Kamenice)

  kraj Chemnitz (Kamenice) (38)   
kraj Leipzig (Lipsko) (7)          
Sasko leží na východě Německa. Sousedí s Českou republikou (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj) a Polskem (kraj Lubuskie a Dolnoslaskie). V rámci Německa pak s Braniborskem, Saskem-Anhaltskem, Svobodným státem Durynsko a se Svobodným státem Bavorsko. V současných hranicích existuje od r. 1993.
Rovinatý terén země pozvolna stoupá ze Severoněmecké nížiny k jihu a východu do Krušných hor. Centrální osou země je řeka Labe. Na pravém břehu Labe navazují Žitavské hory na Lužické hory. V minulosti byla větší část území Saska osídlena Slovany ("neněmecké" přejaté názvy měst, hor a řek) a později patřila Českému království.

 

 
 

zpět na mapu Německa