Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


CZARNE (Jelenia Góra)  něm. Schwarzbach 
Zachovalá pozdně gotická tvrz

znak města

 

  

Součást města Jeleniej Góry. Původně pozdně gotická tvrz z doby kolem r. 1530, téměř čtvercového půdorysu o hraně 30 m dlouhé, s palácem při jižní straně (šířka 14 m) a hranolovou bránou vystupující před východní kurtinu, obklopená původně vodními příkopy. Tento objekt byl r. 1559, s využitím staršího zdiva, přestavěn na renesanční lovecký zámek, postavený pro Caspara Schaffgotsche jako trojkřídlá stavba s malým obdélným vnitřním nádvořím. Po požáru r. 1623 byl přestavěn (v letech 1623 až 1656) pro Ernsta von Nimptsche přibližně v dnešním rozsahu.

V letech 1679 až 1945 byl v majetku města Jeleniej Góry. Po dalším požáru r. 1718 byl opraven a rozšířen - východní křídlo bylo doplněno do formy dvojtraktu o vnější přístavky vedle bývalé brány, spolu s ní odstraněné počátkem 20. st. Znovu byl přestavěn ještě r. 1892. Od r. 1983 probíhají restaurační práce. Na fotografiích z r. 2001 je prezentována kamenná stavba zbavená omítek, zato snově položenou střechou s vikýři, nad níž svítí vysoké komíny. Dnes sídlem Nadace pro ekologickou kulturu.

Čtyřkřídlý půdorys kolem nevelkého obdélného nádvoří, jednotraktová křídla o suterénu a dvou podlažích, v jihozápadním nároží věž se stanovou střechou, o patro převyšující vedlejší trakty. Základy zbořeného vnějšího traktu východního křídla a starší brány odhaleně archeologickým výzkumem jsou konzervovány a prezentovány. V nádvoří na stěnách relikty (otvory pro uložení trámů) původních dřevěných pavlačí umožňujících komunikaci. Interiéry částečně zaklenuté, částečně plochostropé. Zbytky nástěnných maleb. Obdélná okna s dochovanými renesančními profilovanými kamennými ostěními s římsami.
Uprostřed jižní strany se nacházel renesanční portál (1559), bohatě zdobený heraldickými motivy (dnes po něm není stopy), v segmentovém záklenku scéna "Ukřižování". Kolem zbytek příkopu, který překonává přístupová cesta po kamenném oblouku mostu.
V okolí nejblíže město Jelenia Góra

 hrad Bolków

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Czarny bor