Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


PODSKALE  (Rzasiny)  něm. Talkenstein  
Loupežnický hrádek

 

Zřícenina hradu stojící v rozporu se svým jménem (Nomen Non Omen) na vrcholku vyčnívajícím ze skalního hřebene asi 20 m nad okolní terén severovýchodně od obce Rzasiny (Welkersdorf), asi 8 km jihozápadně od města Lwówek Slaski.
Za svůj vznik údajně vděčí již knížeti Henryku Bradatému. Pokud by však tento údaj byl snad pravdivý a pokud již zde skutečně nějaký objekt k ochraně jihozápadní hranice knížectví r. 1207 v době knížete Henryka existoval, rozhodně nešlo o zděnou stavbu, jejíž zbytky jsou patrné na vrcholku skal a při jejich úpatí. Pro osídlení lokality ve 13. st. jakékoliv důkazy chybí.
B. Guerquin (polský historik) zase s určitostí přisuzuje založení hradu loupeživým rytířům ve 14. st. To je již pravdě bližší informace. Hradní objekt náležel ještě před připojením území k Českému království r. 1368 rodu Talkenbergů. Pravděpodobně byl ve své kamenné podobě tímto rodem i nedlouho předtím založen. Jeden z jeho příslušníků, Bernard, se v neklidných časech 15. st. přiživoval loupežením. Z těchto důvodů byl hrad r. 1476 obležen a dobyt spojenou hotovostí města Lwówku a vojska krále Matyáše Korvína pod vedením hejtmana Georga Steina. Hrad byl dobyt snadno a rychle, prý za pomoci dělostřelby. Aby nemohlo být loupežné hnízdo již nikdy využito, povolal král Matyáš horníky z Kowar, kteří r. 1479 zdivo podkopali a rozvalili. Od té doby je zříceninou
R. 1818 byla ruina částečně rozebrána pro stavební účely. Nedlouho poté, r. 1830, však proběhly první práce na zabezpečení a památkové zajištění zbylého torza zříceniny hradu.

Do dnešních časů se dochovaly relikty kamenné obvodové hradby a zdiva obytné budovy (se zbytky valených kleneb) nepravidelného půdorysu, zbudované z lomového kamene místní provenience na malé plošině na vrcholku skály, zakryté listnatým porostem.
V nejblíže tvrze Radlówka a Rakowice Wielkie

 hrad Plakowice

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Prochowice