Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


PŁAKOWICE  něm. Plagwitz  
Nejkvalitnější renesanční objekt ve Slezsku.

 

  

Zámek lze navštívit asi 2 km východně od centra města Lwówek Slaski. Vedle knížecího sídla v Brzegu je to asi nejkvalitnější renesanční objekt ve Slezsku.

Stavba je dílem tzv. Chojnowské stavební huti pod vedením Franciszka Parra, který vybudoval nový renesanční zámek pro Rampolda von Talkenberg v letech 1550 až 1563.

Interiéry byly modernizovány v 18. st. za panování hrabat von Nostitz-Rieneck. Znovu byly účelově upraveny r. 1824, kdy hrabě zámek prodal a usídlila se tu pobočka léčebny duševně chorých z Jaworu a pečovatelský ústav. Dále byl upravován po r. 1840 (mimo jiné zvýšeny nárožní arkýře), ve II. pol. 19. st. byl vedle zámku vybudován nemocniční pavilón. Léčebna a vězeňské zařízení tu byly až do konce II. sv. války.
Po válce zde našla nový domov uvědomělá mládež z bratrských revolučních zemí Koreje a Řecka. Následně tu byla umístěna kasárna. V 70. letech 20. st. zčásti vyhořel, obnoven v letech 1972 až 1973. R. 1992 zámek koupila baptistická církev a využívá jej pro své účely.

Je to trojpodlažní trojkřídlá stavba s nakoso postavenými hranolovými nárožními arkýřovými věžicemi na jihu a severu a hranolovým vstupním rizalitem uprostřed čelního severovýchodního křídla. Tři křídla na půdorysu písmene "U" společně s jihovýchodní uzavírací zdí svírají obdélné nádvoří o rozměrech 18 x 28 m. Stavbu korunují sedlové střechy a vysoký štít. S poměrně málo zdobenými fasádami, členěnými pouze kamennými profilovanými ostěními obdélných oken a falešným nárožním armováním, tvořeným omítkovou rustikou, ostře kontrastuje bohatě vyšňořený portál ve vstupním hranolovém rizalitu, do něhož je zakomponováno i okno v I. patře.
Portál s půlkruhovým vjezdem (1558) je na bocích lemován korintskými pilastry na vysokých soklech a je vyzdoben plochým reliéfem s rostlinnými motivy, portrétními medailony s profily pana Rampolda a jeho ženy, vázami, delfíny a osmi erbovními kartušemi spojenými s rodem Rampolda von Talkenberg (erby rodů von Talkenberg, Rechenberg, Hochberg, Liebenthal, Raussendorf, Lest, Zedlitz a Reibnitz). Po stranách okna dva pásy s vročením.
Dvorní stěnu všech tří křídel obíhají arkády nesené iónskými sloupy spojenými širokými půlkruhovými archivoltami zdobenými floristickými motivy a rozetami, které se objevují i na svislých lisénách. Nad arkádami obíhá kamenná balustráda s pilířky korespondujícími se sloupy arkád a s klenáky archivolt. V nárožích křídel jsou pod arkádami zabudována schodiště, včleněná do stavby až při úpravách roku 1600. V přízemí zámku křížové i valené klenby. V severovýchodním křídle se nacházejí fragmenty ornamentální výmalby z r. 1558 a v horním podlaží kvalitní renesanční portál. Zámek si ponechal alespoň symbolickou elementární fortifikaci - příkop, který obíhal celou stavbu a dal se údajně zaplavit vodou. Přístup přes příkop vedl po kamenném mostě do brány umístěné ve vstupním hranolovém rizalitu. Dnes však je příkop zcela zasypán a most tak připomíná nízkou rampu.
V okolí tvrze Rakowice Wielkie a Radlówka

 hrad Niesytno

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Podskale