Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


RADOSNO   
Zbytky malého hraničního hradu

   

Hrad Radostno byl vystavěn na příkaz knížete Bolka I. „Svidnického“ k posílení jižní hranice Polska v druhé pol.13.st. Nejstarší zmínka o hradu pochází až ze 14. st. a týká se dobytí hradu na příkaz krále Karla IV.(1355). Tehdy se jednalo o likvidaci hnízda zbojníků. Poté byl hrad za 3 200 kop pražských grošů odprodán Herskowi z Rozdziałowic. V jeho rukou toto zboží dlouho nevydrželo, neboť je již brzy jako majitel uváděn Bolek II „Malý“.
R.1369 prodává vdova Anežka († 1392) (po Bolkovi II.) hrad wroclavskému biskupu Przecławowi z Pogorzeli, kterému hrad patřil až do r.1376. Poté se zde vystřídali bratři Günzel a Nickel von Seidlitz a od r.1388 Heinrich von Rechenberg.
Od r. 1392 je hrad a příslušné zboží připojeno ke Koruně České. V období husitských válek byl dvakráte obléhán (1427 a 1434), bohužel nevíme s jakým úspěchem. Po umrtvení husitské revoluce se hrad stává sídlem loupeživých rytířů a jejich kumpánů. Z tohoto důvodu je r.1443 znovu obléhán wroclavským měšťanským vojskem a dobyt. Nějaký čas je hrad pustý, ale r. 1466 jej kupují bratři Hans i Nikolaus von Schellendorf. Ty se dostávají časem do neustálých sporů s okolními městy a začínají opět loupit na obchodních cestách. Proto je z rozkazu českého krále r. 1497 hrad dobyt vojskem pod vedením wroclavského starosty Georga von Stein a následně pobořen. Od této doby se nachází v rozvalinách.

Hrad se původně skládal válcového bergfritu z lomového zdiva o průměru 7,2 m zakončený dřevěným ochozem. Vstup se nacházel ve výšce 4 m. Prostor hradního areálu byl obehnán dřevěnými palisádami, které byly v druhé stavební fázi zaměněny za kamenné hradby. Tehdy byla vystavěna i nová kamenná brána a palác.
Do dnešních dob se zachovalo pouze torzo berfritu a nepatrné zbytky hradeb a paláce. Areál hradu byl archeologicky zkoumán v letech 1995-96.
V okolí se nachází hrad Rogowec

 hrad Radlowka

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Rakowice Wielkie