Polsko

Kraj  Opolskie- HRADY


ROGOWEC  
nejvýše položený hrad v Polsku

zbytek bergfritu zbytek obvodové hradby vstupní portál obytné budovy

První dřevěné opevnění zde nechal vystavět již r. 1198 kníže Boleslav „Wysoki“ (1127 až 1201), jako strážní bod na jižní hranici Polska. Zděný hrad byl zbudován až koncem 13. st. na příkaz Bolka I. „Svidnického“ O této výstavbě svědčí záznamy v knihách cisterciáckého kláštera v Krzeszowie z let 1292 až 1299. Díky těmto záznamům také víme, že tehdy zde byl purkrabím jistý Reinczko Schoff (Schafgotsch).
Od r. 1317 byl Rogowec sídlem loupeživých rytířů. Tomuto stavu učinil konec až zásah Karla IV., který nechal zdejší končiny vojensky ovládnou (1355). Takto „osvobozené“ hrady pak odprodal svým stoupencům. Díky tomu se hradní zboží dostalo do rukou Bolka II. Po jeho smrti Rogowec spravovala zústavší vdova Anežka až do své smrti v r.1392. V letech 1361 až 1374 zde byl ustaven purkrabím Nikolaj Bolcze. Po r. 1392 byl hrad připojen ke Koruně České.
V době husitských válek byl hrad r. 1428 oblehnut husity. Díky anarchii v poválečné době se zde usadily opět loupežné roty, což si vynutilo zásah wroclavského vojska. R. 1466 kupují opuštěné panství páni von Schellendorf, jmenovitě Jan von Schellendorf. Ten se však rozhodl založit svou živnost na loupežení, zvláště za podpory svých bratrů ze sousedního hradu Radostno.
R.1483 byl hrad obležen vojsky Matyáše Korvína, dobyt a vypálen. Schellendorfové byli nuceni se stáhnout na sousední Radostno, z kterého pak nadále provozovali svou nekalou činnost. Tento stav byl ukončen až z příkazu českého krále vojsky Georga von Steina (1497). Při této příležitosti byl již neobývaný Rogowec důkladněji pobořen a bergfrit odstraněn výbuchem střelného prachu. Od té doby se hrad nachází v rozvalinách.

Základem hradu byl mohutný bergfrit zavázaný do obvodové hradby, místy až 2 m tloušťky. Hradní areál měl tvar podkovy a později byl ještě obehnán ještě jednou hradbou. Tím bylo vytvořeno i malé, hospodářské přehradí. Obytné budovy byly částečně zatesány do skalního podloží.
Dnes můžeme spatřit pouze zbytky bývalého bergfritu, štítové hradby a terénní nerovnosti po budovách. Hrad byl archeologicky zkoumán koncem minulého století a zbytky stavebně konzervovány.
V okolí se nachází hrad Radosno

 tvrz Rakowice Wielkie

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Rokitnica