Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


STARA  KAMIENICA  něm. Alt Kemnitz    
ruina rozsáhlého vodního hradu

znak města Stara Kamienica

O hradu Alt Kemnitz (l l km severozápadně od Jeleniej Góry) hovoří listina z r. 1242, podle níž byl údajně tento hrad knížetem Boleslawem Rogatkou udělen lénem rytíři Sibotovi - Schaffovi, předku rodu Schaffgotschů. Jde však nepochybně o falsum, existence raně středověkého opevněného objektu (ani časných lenních vztahů) tu není nijak doložena. Pokud zde snad skutečně existoval dřevohlinitý objekt, nedochovaly se po něm žádné listinné ani archeologické důkazy.
Teprve po pol. 16. st. (kolem r. 1562) zde bylo Hansem Ulrichem von Schaffgotsch vybudováno opevněné sídlo. Rezidence, dále upravovaná v letech 1601 až 1635, však byla následně zničena za třicetileté války a po další opravě r. 1758 vyhořela a byla opuštěna.

Goticko - renesanční hrad byl vybudován v nížinné poloze přibližně na pravidelném půdorysu obdélníka o rozměrech 37 x 55 m. Zdivo bylo postaveno z lomového kamene, stavbu obklopoval vodní příkop, přes nějž vedl přístup po kamenném mostě. Proto bývá objekt zařazován mezi „vodní hrady".
Přístup do nádvoří umožňovala brána umístěná ve vícepodlažní věži předstupující před líc kurtiny, která je nejvýraznějším pozůstatkem hradu. Při severní a východní kurtině stála podsklepená obytná křídla, z nichž se dochovaly trosky propadlých a zavalených klenutých sklepů.
Areál hradu je zarostlý listnatým lesem, bujným křovinným a bylinným patrem a agresivní vegetací. Doporučená doba návštěvy je na jaře nebo v zimních měsících.
Nejblíže hrad Rybnica

 hrad Sokolec

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Świecie