Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


ŚWIECIE  něm. Schwertburg 

znak města

 

  

Zřícenina malého hradu severně od stejnojmenné vsi na skalnatém rulovém hřebeni nad silnicí a nad korytem potoka zvaného Brusnik (Schwertbach), asi 3 km jihojihovýchodně od Lesné.
Hrad byl vybudován na poč. 14. st. (podobně jako řada okolních objektů) z iniciativy knížat svídnicko-javorských (zřejmě Bernarda, který zemřel r. 1326) k ochraně hranic nově získané části knížectví - východního kousku Horní Lužice (kraj Kwisa) - proti Českému království. Tehdy tu k zajištění komunikace spojující Slezsko s Lužicí, kromě Swiecie, vznikl i hrad Czocha a město Lesná (Marklissa).
Poprvé byl hrad Swiecie připomínán r. 1329. Jeho pozdější osudy v průběhu 14. a 15. st. však nejsou zcela osvětleny. Po požáru v r. 1527 byl hrad, v rámci omezených možností staveniště, rozšířen a přestavěn na renesanční zámek. Další přestavba následovala ještě v I. pol. 18. st. Obě přestavby silně překryly a setřely středověkou situaci, zejména v prostoru předhradí.
R. 1760 byl objekt jako sídlo opuštěn. Požár r. 1827 sice způsobil další škody a hrad i zámek se rychle měnily v ruinu, ale ta byla ještě alespoň částečně využívána. V období mezi světovými válkami byl ve východní části (v předhradí - zámku) zřízen a provozován hostinec a herberk. Objekt byl po válce (1945) zcela opuštěn, jeho zdivo nebylo nijak zabezpečeno a podléhá další destrukci.

Miniaturní jádro středověkého kamenného hradu zaujalo vrchol skalnatého návrší v západní části dispozice. Mělo tvar zploštělého oválu, který v podstatě kopíroval tvar staveniště. Stavba z lomového kamene (ruly) má delší osu dlouhou 27 m a maximální šířku l l m.
Ovál tvoří zeď téměř 2,5 m tlustá. Tenčí příčka (1,2 m) jej rozděluje na dvě nestejné poloviny. Menší severozápadní část, uvnitř rovným průběhem lícových zdí, byla jednoprostorovým obytným objektem, zatímco větší východní část tvořila nevelký temný dvorek, do něhož se vstupovalo brankou od východu v mírném oblouku kurtiny. Ze tří čtvrtin obíhala jádro parkánová hradba se střílnami, která byla doplněna ochranou vodního příkopu (bažiny).
V novověku (16. st. a I. pol. 18. st.) vyrostl v jihovýchodní části areálu v prostoru pravděpodobného předhradí nový obytný palác (zámek) na pravoúhlém půdorysu, se zbytky dochovaných kleneb v přízemí, který využil i starší objekt kaple na východě, z níž se dochovala hranolová věž s osmibokou nástavbou.
Tento zámek, částečně upravený, byl před r. 1945 využit jako turistická nocležna a osvěžovna. Ač v dominantní poloze, dnes objekt jádra sotva vyčnívá z bujné vegetace, která jej postupně zcela pohlcuje a přičinlivě trhá koruny nezajištěného zdiva. Dnešní asfaltová silnice prochází těsně u paty hradu.
V okolí hrady Czocha a Zamczysko

 hrad Stara Kamienica

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

kostel  Świerzawa