Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


ZAMCZYSKO (Rajsko)  něm. Niedberg     
Romanticky upravená zříceniny středověkého hradu

U vsi Zapusta leží zřícenina zámečku Rajsko, původně gotického hradu Neidberg ze 14. st. na pravém břehu Kwisy nad východním koncem Lešnianského jezera
Hrad byl zničen v r. 1431 nájezdem husitských vojsk. V letech 1875 až 1878 byla na jeho základech (či spíše na jeho místě) znovu vybudována romantická zřícenina v duchu novogotiky pro tehdejšího majitele panství, Alexandra von Minutoli. Do r. 1919 byla soukromým muzeem, jenž však v letech 1918 až 1919 částečně zpustlo. O původním hradu není mnoho informací.
V letech 1924 až 1925 byla stavba upravena zgorzeleckým architektem Slangem na jugendherberk. Za války opět zpustla a od r. 1945 je ruinou.

Cihlové zdivo budovy s novogotickou kamenickou výbavou z pískovce je obklopené místy původní hradbou, doplněnou jednou oválnou baštou (zbytkem věže). Ústřední stavba byla vybudována na obdélném půdorysu se stupňovitými štíty a dvěma hranolovitými věžkami. Ve zdivu jsou prý zazděny původní gotické i renesanční zdobné stavební prvky a artefakty.
V okolí hrady Czocha, Świecie,  a Gryf

 hrad Wleński Grodek

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

město a hrad Jelenia Góra