Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


BOBOLICE 
Zřícenina skalního hradu v krasové oblasti

celkový pohled na hrad

hlavní brána palác palác

pohled "dobyvatele" palác...již poněkolikáte palác

pravděpodobná podoba gotického hradu   

Zřícenina hradu leží na skalnatém návrší (380 m/m), severně od vsi. Jeho zbytky nebyly dosud prozkoumány archeology.
Hrad byl založen Kazimírem Velikým, a výměnou se dostal do vlastnictví Janovi z Czarnkowa, jakož i Janovi Dlugoszi jako zástava. R.1370 Ludvík Wegierski ho při příležitosti korunovace předal Vladislavu Opolczykowi, a ten po jeho utonutí v řece Wegra přešel do majetku Ondřeje Schony z Barlabas. Ke královské doméně ho připojil v r. 1391 Vladislav Jagelonský.
Na konci 14. a v průběhu 15. st. se ve vlastnictví hradu vystřídaly rychle za sebou mnohé rody – mimo jiné Szafrańcowi, Trestkowi, Krezowi, později pak Chodakowscy, Mecinscy i Myszkowscy.
Neví se přesně kdy se hrad počal měnit ve zříceninu. Ke zničení stavby se mohly přičinit vojenské operace během nájezdu arciknížete Maxmiliána Habsburského v r. 1587, jakož i v době švédských válek v pol. 17. st.
Inventář z r. 1700 odkazuje na poplatky ze zřícené budovy, které využíval ještě jako obytné a hospodářské sklepy tehdejší majitel bobolického panství J. Rutkowski. Později pevnost zůstala opuštěna.
Nejsou zachovány údaje, které by umožňovaly důkladné poznání o uspořádání prostorného středověkého hradu, jakož i pozdějších jeho přeměn.
Mezi zbytky zdí, postavených z místního kamene- vápence, je možné rozlišit obvodovou hradbu běžící nepravidelně po hraně (okraji) kopce. V jejím obroubení byl umístěn určitě obytný dům. Pravděpodobně v 15. st. systém obrany zesílily půlkruhové bašty.
K hornímu hradu přiléhalo od jihu a západu podhradí, do kterého vstup vedl od východní strany. Podhradí bylo též ohrazeno obvodovou hradbou, jejíž nepatrné zbytky se zachovaly dodnes, také jsou vidět na starých vyobrazeních. Celý základ ohrazoval suchý příkop, nad kterým byl postaven určitě padací most, vedoucí do patrové věže brány.
Pozdější modernizace spočívaly v rozšíření obytné části. Poslední budova měla nejméně dvě patra. V přízemí byla umístěna kuchyně, pekárna, spižírna a pokladnice. V patrech se nacházely naopak obytné místnosti (komnaty) a kaple.
V současnosti je hrad soukromým majetkem a panuje zde čilý stavební ruch za účelem celkové rekonstrukce a budoucího komerčního využití. Veřejnosti je zatím nepřístupný.
V okolí hrad Mirów

 hrad Bedzin

zpět na mapu kraje Slaskie

klášter Czestochowa