Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


MIRÓW  
zřícenina skalního hradu v krasové oblasti

jižní strana hradu

čelní strana hradu čelo hradu zbytek donjonu

horní hrad s bergfitem

možná podoba hradu ve středověku   další fotky zde  detaily... (klikni brána)

Zřícenina hradu leží na skalnatém návrší, východně od vsi. Jeho zbytky byly částečně prozkoumány v průběhu archeologicko výzkumu omezeného na prostor vstupní brány, který zde byl proveden v letech 1960 - 62.
Počátky hradu nejsou dodnes důkladně objasněné. Podle mínění většiny badatelů náležel ke strážním hradům, zbudovaným Kazimírem Velikým, bránícím západní hranice Polska. Tento názor ovšem nelze ověřit v pramenech.

Existence hradu je potvrzena až v dokumentu z r. 1405, vzpomínající zdejšího purkrabího Sasina. Od počátku 15. st. se stali dědici Mirówa Kozieglowscy. V jejich majetku hrad zůstal, s krátkými přestávkami, až do konce 15. st., kdy ho převzali Myszkowscy, a od pol. 17. st. náležel Mecińskim.

Ve zříceninu se změnil v průběhu 18. st. I přes provedené výzkumy se nepodařilo oddělit jednotlivé vývojové etapy od jeho založení.
Hrad zbudovaný z lomového vápence se skládá ze dvou částí. Horní hrad byl položen na štítu (vrcholu) vysoké skály a tudíž je postaven na nepravidelném půdorysu podobném lichoběžníku o rozměrech 30 x 30 m. V jihozápadní části se zachovala vybudovaná věž, ponořená (začleněná) do třech podlaží v průčelí (fasádě) hradu. Její dolní část měla půleliptický půdorys, kdežto v horní části byla eliptická.
U paty skály se rozkládal dolní hrad, ohrazený obvodovou hradbou. Vstup do nádvoří vedl od jihovýchodní strany skrz bránu, opatřenou padacím mostem, vystavěným nad příkopem. V severovýchodní části obvodové hradby dolního hradu se nacházela čtyřhranná bašta. Od východu byla dostavěna do masivu hradní skály mohutná obytná věž téměř čtvercového půdorysu, o pěti patrech, se schodištěm v severovýchodním nároží. Ve zdech věže se dodnes zachovaly orámování oken a portály dveří.
Hrad Mirów je jedním z nejhezčích hradů v jižním Polsku. V okolí se nachází chráněná krasová rezervace s typickou faunou a flórou.
V okolí hrad Bobolice a Ostreźnik

 klášter Czestochowa

zpět na mapu kraje Slaskie

hrad Ogrodzienec