Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


RYCZÓW  
Zřícenina skalního hrádku

celkový pohled na hradní skálu - čelní strana

celkový pohled na hradní skálu celkový pohled na hradní skálu zbytek hradeb a obytné budovy

zbytek obytné budovy zbytek hradeb a obytné budovy zbytek hradeb a obytné budovy

pravděpodobná podoba hradu

Písemné zmínky o Ryczówě se objevují pouze sporadicky. Hrad byl postaven patrně na pozemcích vsi Ryczów Leśny, ale v blízkosti existoval ještě Ryczów Wielki (Królewski) a Ryczów Mały (Ryczówek). Nejstarší zmínka o vsi Ryczówě je z r. 1388, ale není jasné, které ze vsí se týká.
Ryczów Leśny je výslovně uváděn v r. 1416, kdy jej v zástavě držel Jan z Kwaśniowa. Hrad však není v písemných pramenech zmiňován vůbec.
Nejpravděpodobnější hypotézou je, že hrádek nechal zbudovat král Kazimír Veliký jako strážní hrádek mezi starším šlechtickým hradem v Ogrodzieńci, hradem v Bydlinu a rodovým hradem Pileckich ve Smoleńu, čímž byla dokončena (a zahuštěna) síť opevněných a strážních sídel v této oblasti. Stavba byla patrně reakcí na české vpády na konci první čtvrtiny 14. st., hrad měl střežit cestu vedoucí z Čech do knížectví siewierzského a bytomského.
Archeologický výzkum, prováděný při úpatí skaliska v r. 1990 J. Pierzakem a D. Rozmusem, tuto hypotézu nepotvrdil ani nevyvrátil. Doložil pouze osídlení lokality na konci 14. st. a opuštění v průběhu 15. st.
Hrad se nachází jihovýchodně od vsi. Skládal se z vysoké kamenné budovy nepravidelného lichoběžníkového půdorysu (16 x 11 x 12,5 x 10 m), situované na nejvyšším konci obtížně přístupného skalního bradla. Její obvodové zdi byly podepřeny mohutnými opěrnými pilíři. Přístup byl zřejmě z nižšího skaliska od východu po šikmém lehko odstranitelném dřevěném můstku či žebříku. Objekt tak spojoval jak obrannou, tak i obytnou funkci hradu. Ke skalisku přiléhalo na severní straně nevelké dolní nádvoří o rozměrech 15 x 25 m, chráněné patrně jen zemním valem (vysokým dnes 1,5 m) korunovaným palisádou a okružním příkopem širokým 8 m. Průrva ve valu patrná na severní straně zřejmě indikuje místo původního vstupu.
V dobách mezi světovými válkami se zřítila část skaliska a spolu s ní i severovýchodní část zdiva budovy. Půdorys objektu včetně rozměrů je však dobře čitelný, neboť zdivo bylo v 60. letech 20. století zajištěno.
V okolí hrady Ogrodzienec a Bydlin

 hrad Pilica

zpět na mapu kraje Slaskie

hrad Siewerz