Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


PILICA  
ranně barokní opevněné sídlo (palác a bastionové opevnění) jihozápadně od stejnojmenného města Pilica

znak města

čelní pohled parkem na zámek

boční strana obytné budovy boční křídlo zámkuzadní strana pevnosti bartizána-kavalír

zadní strana pevnosti půdorys v době slávy zadní strana pevnosti

Opevněné sídlo se rozkládá ve svahu levého břehu řeky.
Stavba byla několikrát prozkoumána historiky architektury. V 80.-tých letech 20. st. byly také provedeny doplňující archeologické výzkumy.
Počátky města Nové Pilicy byly spojené s působením rodu Toporczyků. Jejich majetek s nedalekým hradem Smoleń náleží do doby, kdy si dědička Alžběta Pilecká vzala za manžela Vincenta Granowského. Později majetek vlastnili jejich potomci Leliwici – Pileccy. Posledním z této rodové linie a majitelem upadajícího hradu a rozlehlého panství byl Jan Pilecki, horodelský starosta.
Ten v r. 1570 prodal své panství krakovskému biskupovi Filipovi Padniewskému a ten ho postupně odkázal svému synovci Vojtěchu Padniewskému. Nový dědic již nebydlel na hradě, na návrší zvaném Smoleń, ale v panském dvoře, jehož podoba je do dnes nejasná (patrně se jednalo o o patrový zámek obdélného půdorysu s vnitřním nádvořím). Jak informují prameny, před svou smrtí v r. 1610 nechal vystavět v městě, tedy na druhé straně řeky, nové opevněné sídlo ve slohu italské renesance.
To je založeno na pravoúhlém půdorysu o rozměrech 170 x 300 m. V nárožích se nacházely zemní bastiony, obložené kameny. Také zemní valy kurtin měly zvenčí kamenné obložení. Vstupní brána byla umístěna v jihovýchodní kurtině a přístup k ní vedl přes hráz nasypanou mezi rybníky.
Od Padniewských Pilica přešla do vlastnictví Jiřího Zbaražského a po něm na Konstantina Wiśniowieckého. Jeho dcera v r. 1636 přinesla majetek věnem Stanislavu Warzyckému, který ohradil své sídlo novým opevněním.V této době byly špička bastionu (v několika místech i na kurtinách) byla osazeny bartizánou.
R. 1655 poprvé Švédi dobyli zámek a ještě jednou v době severní války.
Po Warzyckých pilické panství vlastnila Marie z Wesslów Sobieská, která nechala provést přestavbu paláce. V průběhu 18. a 19. st. sídlo často měnilo majitele, kteří vůbec nedbali na jeho stav.
R. 1852 opuštěný palác opravil K.A.Moes. Po škodách způsobených několika požáry provedl postupně opravu L.Epstein. Po II. sv. válce byl v zámku umístěn dětský domov a ústav výchovy mládeže.
V r. 1989 zdevastovanou budovu získala se záměrem provedení celkové rekonstrukce R.Piasecka – Johnson.
Nedostatek důkladných výzkumů ztěžuje poznání podoby prvního sídla vystavěného před r. 1610 Vojtěchem Padniewským.
Celý objekt je poměrně hustě porostlý vzrostlými stromy, které v některých místech okupují havrani. Šero, vlhko, vysypané zdivo, sítě a neustálý křik ptáků vytváří z tohoto sídla podivné místo....park byl veřejně přístupný, budova nikoliv.
V okolí hrad

 hrad Ostreźnik

zpět na mapu kraje Slaskie

hrad Ryczów