Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY


KURZETNIK 
zřícenina kamenného hradu na ostrožně protáhlého návrší

Staré obranné sídlo chełminské kapituly bylo vystavěno na ostrožně protáhlého návrší, na levém jižním břehu v údolí řeky Drwęcy. Vrchol kopce se tyčí 50 m nad údolím.

Zděný hrad byl určitě vystavěn okolo pol. 14. st. po vpádu litevských vojsk v r. 1331. R. 1414 byl hrad zpustošen polskými vojsky, po r. 1454 jej dobyli a spálili křižáci. V r. 1466 byl připojen k Polsku. Částečně byl zničen r. 1656 Švédy. Chátrající objekt byl od té doby rozebírán na materiál.
Zabezpečovací práce byly provedeny na zbytcích obvodové hradby v 60–tých letech 20. st. Z hradní dispozice 14.st. vybíhal na jižní straně jednotraktový hlavní objekt, s přilehlým nádvořím ohrazeným obvodovou hradbou. Tato jednoduchá dispozice byla obdélného půdorysu o rozměrech 25 x 28 m. Na severní straně se rozkládalo lichoběžníkové předhradí o délce okolo 60 m. Při jeho severní krátké kurtině byl vystavěn pravoúhlý, obytný věžový dům, rozměru 8 x 13 m.Ve východní a západní části obvodové hradby byly umístěny 2 obranné věže. Hlavní vstup do hradu se nacházel na jižní straně, před ním byl most se suchým příkopem. Výstavba hradu byla ukončena na přelomu 14. a 15. st. Hrad získal ještě jednu vnější obvodovou hradbu, která chránila hlavní část pevnosti od jihu. Kurzętnik se od jiných hradů v této oblasti odlišuje druhem použitého materiálu. Převažující část zdí byla zbudována totiž z kamene, cihel bylo použito pouze v omezené míře.
Velkou hodnotu má zřícenina kvůli své exponované poloze. Z objektu je výhled na město u jeho úpatí, údolí řeky a siluetu Nového města Lubawského.
V okolí hrady v sousedním kraji Kujavsko - Pomorskie

 hrad Frombork

zpět na mapu kraje Warmiňsko - Mazurskie

hrad Lidzbark Warmiński