Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY


OLSZTYN  (ALLENSTEIN)
hrad varmijské kapituly na pravém břehu řeky Lyny (Alle) v sz.části města.

znak města

 

Území dobyté Řádem v r. 1251 připadlo varmijskému biskupství a bylo jeho jihovýchodním hraničním bodem proti nájezdům Prusů.
Hrad varmijské kapituly vznikal postupně přibližně mezi pol. 14. a 2.čtvrtinou 15.st. Současně s ním vzniklo i město, které je poprvé písemně doloženo k r. 1353, kdy obdrželo městská práva.
R. 1375 je zmiňován purkrabí. Během tzv. Hladové války byl r. 1404 hrad i přilehlý kapitulní hospodářský dvůr vydrancován.  Dne 22 .7. 1414 byl pak bez boje obsazen vojskem polského krále. R. 1440 vstoupilo město do Pruského spolku.
V letech 1455-64 byl hrad obsazen, stejně jako celá Varmie, vojsky Řádu, která zde vystavěla vnější fortifikaci připomínanou r. 1456. Roku 1466 připadl Olsztyn po druhém toruňském míru Polsku. V letech 1516-19, 1521 a 1524 zde působil jako správce hradu a kapitulního statku a zemský probošt varmijský kanovník Mikuláš Koperník, kterému se též r. 1521 podařilo odvrátit útok vojsk Řádu.
Výstavba hradu proběhla v pěti fázích. V letech 1350-70 vzniklo hlavní křídlo a jižní časti hradby, v letech 1370-80 hlavní věž, druhé patro paláce, který byl původně plochostropý, a dokončena byla obvodová hradba. V třetí etapě v letech1380-1400 byla provedena válcová nástavba věže a zvýšena obvodová hradba. V další etapě pokračovala dostavba paláce o horní patro a byla vybudována vnější obvodová hradba s nárožími zpevněnými válcovými baštami. Na straně od řeky byla vztyčena šestipatrová cihlová půlválcová bašta. Poslední páté etapě náleží zaklenutí refektáře a obytného prostoru pro probošta, jihozápadním traktu pak výstavba nové kaple. Po r. 1520 byla v severním nároží vnější hradby vybudována nová velká válcová bašta o průměru kolem 15 m, jejíž základy byly odkryty r. 1915. V 16.a 17.st. prošel hrad mnoha přestavbami.
Hrad r. 1620 vyhořel. Hlavní severovýchodní křídlo bylo v letech 1756-58 přestavěno. Dva požáry v letech 1832 a 1833 zničily obranné ochozy hradeb. R. 1845 byl zasypán příkop a byl vybudován nový vjezd do hradu. Novější jihozápadní palác byl v letech 1909-11 prodloužen.
Na konci II.světové války bylo zcela evakuované město ze 40% zničeno a od r. 1945 je na hradě umístěno regionální muzeum Varmie.
V okolí hrady Lidzbark Warmiński  a Reszel

 hrad Nidzica

zpět na mapu kraje Warmiňsko - Mazurskie

hrad Reszel