Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY


RESZEL  (RÖSSEL)
biskupský hrad nad strmým pravým břehem řeky Sajny (Erserbach) v jihovýchodní části města, s nímž byl fortifikačně spojen.

znak města

 

R. 1241 tu Řád vybudoval dřevěný strážní hrad a r. 1254 předal "castrum Resl" s okolním územím varmijskému biskupství, ale jeho lokalizace na tomto místě není jistá, někteří autoři toto "castrum" lokalizují 4 km severněji.
Objekt byl dvakrát zničen při povstáních Prusů, byl však vždy pro svou důležitou polohu opěrného pilíře severovýchodního cípu varmijského biskupství obnoven nepochybně také v dřevohlinité podobě.
Na hradě sídlil biskupský fojt připomínaný však až r. 1330. Po r. 1300 začíná kolonizace okolního území. Osídlení pod hradem bylo osazeno kolonisty z Nového Města v Braunsbergu a dne 12.7.1337 získává osada městská práva. S výstavbou dnešního hradu začal biskup Johann von Meissen v r. 1350, do své smrti r. 1355 však byly vybudovány jen základy zdí a vnější obvodová hradba.
Jeho nástupce Johann Stryprock (1355 -73) dokončil obytná stavení a věže a Heinrich Sorbom (1373 -1401) celou stavbu uzavřel výstavbou ambitu a dokončením východního a jižního křídla.
Takto dokončený hrad padl r. 1410 do rukou Poláků, když se měšťané vzdali Vladislavu Jagellonskému. R. 1454 přistoupili k Pruskému spolku.
Další opravy proběhly za kardinála Báthoryho (1594-97) a za biskupů Rudnického (1604 -21) a Lesczyňského (1644-59).
V 17. a 18. st. stále více ztrácel svůj středověký militární charakter a stal se postupně letním biskupským sídlem. Hrad spravovali až do r. 1772 biskupští purkrabí. Za biskupa Potockiho byly odstraněny hradby na jižní straně a po převzetí hradu pruskou správou r. 1772 byl do hradu umístěn soud a zbývající prostory adaptovány do r. 1780 na vězení. R. 1775 převzala biskupskou kapli do správy evangelická obec.
R. 1806 vypukl požár na předhradí a r. 1807 hořel vlastní hrad. R. 1822 byl celý hrad předán evangelické obci, která v letech 1822-23 provedla snížení zchátralých obytných křídel, jižní křídlo přestavěla na proboštskou kapli a východní trakt na obydlí probošta.
Od r. 1929 bylo na hradě umístěno regionální muzeum.
V okolí hrad Lidzbark Warmiński

 hrad Olsztyn

zpět na mapu kraje Warmiňsko - Mazurskie

hrad Szymbark