Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY


SZYMBARK 
zřícenina jednoho z největších hradů v Polsku co do opevněné plochy

Pomezanská kapitula začala se stavbou svého sídla na břehu Szymbarského jezera v letech cca 1378 – 86. Původně měla plnit funkci sídla kapitulního probošta.
Hrad byl vystavěn na lichoběžném půdorysu o rozměrech 75 x 92 m od severní strany a 97 m od jihu. Rozloha zabírá plochu 6000 m2. Obvodová hradby obsahuje 8 věží, z nichž jen některé dosahují plné výšky. Ve východní kurtině je umístěna brána, flankovaná od severu věží obdélného půdorysu o rozměrech 9 x 9,5 m. Dodnes není jasné, zda li terén byl uměle navršen, či se jednalo o původní nivelaci, neboť rozdíl v úrovních ohrazený obvodovou hradbou je značný, místy až 10 m. Za nejstarší obytnou budovu považuje historik A. Chodyński podsklepený, patrový objekt vystavěný v severozápadním nároží.
Druhá fáze výstavby probíhala od 90. tých let 14. st. do prvního desetiletí století následujícího. Nejpravděpodobněji tehdy vznikla budova západního křídla. V ní byly umístěny, kromě jiného, pokoje probošta, kaple a refektář. V této fázi bylo též vystavěno předbraní východní brány a budova sousedící s ním od jihu. Přistavěny byly též některé bašty v obvodové hradbě.
Hrad byl částečně zničen v průběhu 13-ti leté války, ale byl rychle obnoven. V 15. st. bylo přistavěno západní křídlo a k němu přiléhající část jižního křídla. Sekularizace pruského území v r. 1525 přinesla změnu vlastníků.
Po Erhartu von Queiss, posledním katolickém biskupovi, přešel hrad do vlastnictví rodu von Polentz – dědicům prvního luteránského biskupa. Teofil von Polentz, nebo jeho syn Albrecht nechal hrad přestavět v renesančním slohu.V té době byly vybudovány, kromě jiného, štíty západní části jižního křídla a předbraní.
Po řadě za sebou jdoucích majitelů koupil v r. 1699 sídlo pán von Finckenstein. V letech 1717–30 Albrecht Kryštof Finck von Finckenstein nechal přestavět celé východní křídlo jako reprezentační část a od severu vystavěl jízdárnu. Rovněž byla změněna výzdoba interiérů.
V letech 1857–8 za časů Karla Ludvíka Finck von Finckenstein ve střední části jižní kurtiny byla vystavěna nová budova. V jihovýchodním nároží hradu byly umístěny reprezentační místnosti. Změny se týkaly též vnějšího opevnění, v parku byly založeny tenisové kurty. V dalších etapách prací provedených B. Schmidem v letech 1904–34, kromě snahy o zakonzervování byla učiněna také modernizace sídla.
Rozlehlé sídlo rodiny Finckenstein, podobně jako nedaleký Kamieniec, zničily oddíly Rudé armády r. 1945 a obytné místnosti byly spáleny i s cenným vybavením. Od té doby je hrad zříceninou.
V letech 1968–9 provedl výzkum A. Macur. V r. 1988 památku přejala nadace. Součástí tehdy provedených oprav však bohužel nebyl archeologický výzkum. Přitom by byl velmi potřebný, neboť není zdokumentován stavební vývoj objektu v průběhu staletí. R. 1997 zřícenina opět změnila vlastníka.
V okolí hrady v sousedním kraji Kujavsko - Pomorskie

 hrad Reszel

zpět na mapu kraje Warmiňsko - Mazurskie

hrad Branievo