Rakousko

Kraj  Burgenland - HRADY


FORCHTENSTEIN 
mohutný hradní komplex na strmé, dříve holé dolomitové skále na východním výběžku pohoří Rosaliensgebirge

celkový pohled na hrad

dominanta hradu-bergfrit bastiony

příkop

bergfrit hlavní brána

Postaven krátce po r. 1300 hrabaty von Mattersdorf k ochraně důležité cesty spojující Wiener Neustadt a Ödenburg (Sopron). Od r. 1352 se Mattersdorfové psali hrabata von Forchtenstein.
Od posledního člena rodu Wilhelma hrad získal rakouský vévoda Albrecht VI. a r. 1447 koupí císař Friedrich III. Jako správci a zástavní páni následovali Hans von Weispriach, Hans Siebenhirter, Heinrich von Prüschenk, v letech 1509-1534 Jakob van der Dürr, za něhož proběhly přestavby hradu.
Po smrti Hanse von Weispriacha r.1572 návrat do císařských rukou, v r. 1626 přebírá panství hrabě Nikolaus Esterházy a dochází k návratu do majetku maďarské koruny.
Krátce poté začaly přestavby, v r.1630 vystavěny bastiony, od r.1643 výstavba nového čtyřkřídlého stavení kolem lichoběžníkového nádvoří (Domenico Carlone), zbrojnice a kaple.
Po r.1652 za knížete Paula výstavba mocného vnějšího bastionového opevnění, bran a hradeb. V letech 1681-91 rozšíření horního hradu, výstavba klenotnice, a renovace kaple. V letech 1761-62 přestavba a zvýšení horních poschodí (arch. J.F.Mödlhammer).
V 18.st. po ztrátě obranné funkce zde shromažďovány rozsáhlé sbírky zbraní, militárií, loveckých zbraní, rodinný archiv, památky a cennosti. Od počátku 19.st. byly sbírky zpřístupněny.

Vnitřní hrad je třípatrový, podsklepený, nad východním křídlem stojí hodinová věž s cibulovou bání. Zvony pocházejí ze 13.st., jsou nejstarší v Burgenlandu. Kaple Navštívení Panny Marie zbudována a svěcena v r.1642, oltářní obraz i celé zařízeni jsou z druhé pol. 17. st. Hlavní věž, ve spodní části okrouhlá, je 50 m vysoká se zdmi 5-7 m tlustými, do dvou třetin výšky středověká, dvanáctiboké horní dělostřelecké patro s kuželovou střechou je z druhé čtvrtiny 17.st..
Rozsáhlé a bohaté sbírky byly do II. sv. války nejbohatšími soukromými sbírkami zbraní v Evropě. Dnes jsou částečně rozptýleny (Vídeň, Štýrský Hradec, Ambras v Tyrolích). Zdejší kdysi nejbohatší evropská klenotnice je dnes držena v Budapešti.

 Bernstein

zpět na mapu Burgenlandu

Güssing