Rakousko

Kraj  Burgenland - HRADY


GÜSSING 
rozsáhlé zříceniny hradu na strmém, porfyrovém kuželu nad údolím Strembachu.

celkový pohled na hrad

jádro hradu nádvoří hradu vnitřní prostor kaple

6-ti boká parkánová bašta brána vnějšího opevnění

vstupní část- v popředí bastion vstupní část dělová bašta

R.1157 jsou poprvé připomínáni bratři Wolfer a Hedrich ze Štýrska, předchůdci hrabat z Güssingu, kteří získali území darem od krále Gejzy II. a na hoře "Quirin" zřídili dřevěný hrad a založili benediktinský klášter. R.1180 došlo ke zrušení kláštera a uherský král Bela IV. tu staví kamenný hrad zvaný "Novum Castrum".
R.1289 dobyt rakouským vévodou Albrechtem. Po r.1327 hrad střídá majitele. V 15.st. Nikolaus a Lorenz Ujlaki. Nikolaus, sedmihradský vévoda vedl tzv. "německou" stranu, opozici proti Matyáši Korvínovi, a zde na hradě byl r.1459 zvolen císař Friedrich III. uherským králem. R.1524 přešel hrad na Franze Batthyányho, v držení rodu až do r.1870, poté Nadace knížete Philippa Batthyányho, která jej drží dodnes.
Pozůstatkem středověkého hradu je přízemí obytných části a věže. Výstavba dnešních obytných budov a opevnění, které bylo propojeno s městskými hradbami, proběhla v 16. a 17.st. Po r.1778 začíná demolice hradu, od r.1927 probíhají zajišťovací práce, r.1969 otevřeno hradní muzeum
Příjezd ze severovýchodu branou z r.1544, vpravo od ní bašta "Scharfes Eck". Další brána původně gotická, barokně upravená. Po obvodu rozsáhlého hradního nádvoří zbytky opevnění, v západním rohu pozdně gotická věž zv."Ujlaki-Turm".
Hradní kaple Panny Marie Sněžné z 15.st., renovována v letech 1642 a 1793, restaurována r.1964. V přízemí dvouposchoďové budovy loď se 3 poli křížové žebrové klenby, hrotitý triumfální oblouk, presbytář sklenut žebrovou klenbou. V západní stěně zbytky pozdně románského portálu. Hlavni oltář novogotický, ostatní zařízení a náhrobky ze 17. a 18.st.
V horním hradě okolo úzkého nádvoří trojpodlažní obytná stavení, přizemní prostory částečné vysekány do skály. Mezi obytným stavením a kaplí hradní věž s románským přízemím, horní patro s helmici ze 17.st. Ve zbývajících místnostech umístěno hradní muzeum se sálem předků, klenotnicí a zbrojnicí. Malé, ale významné sbírky renesančních a barokních prací.
V okolí hrady v sousedním Štýrsku nebo v Maďarsku

 Forchtenstein

zpět na mapu Burgenlandu

Lockenhaus