Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


SEEBENSTEIN  
mohutný hrad s románským jádrem

Původní hrad vznikl mezi zhruba desítkou jiných opevnění po vítězství markraběte Gottfrieda von Wels - Lambach nad Uhry v r.1043 k zajištěni obchodní cesty vedoucí přes Hartberg do Korutan.
Ač je v pramenech poprvé připomínán až v r.1170 (Sewenstein), byl zřejmě již v držení Ithy, vdovy po markraběti Leopoldu II. a matky sv. Leopolda, která zemřela na křížovém tažení ve Svaté zemi.
R.1159 získali zdejší území jako léno Wildensteinové z rodového hradu Traunu u Bad Ischlu, po nich zde Liechtensteinové a Seebacherové, od nichž je r.1432 kupují se vším příslušenstvím korutanští páni z Königsbergu, kteří jej drží až do svého vymření r.1653.
R.1488 se hrad ubránil obležení při vpádu uherských vojsk Matyáše Korvína.
Začátkem 17.st. nechal podstatně rozšířit Wolf Matthäus von Königsberg hrad, který r.1653 kupují katolická hrabata von Pergen. V roce tureckého vpádu 1683 poskytl hrad úspěšně ochranu stovkám utečenců.
R.1772 získává zpustlý hrad David Steiger, správce financí hlavní rakouské vojenské akademie ve Wiener Neustadtu. Ten hrad opravil a umístil zde své sbírky, zejména minerálů. Jako vlastenec a nadšenec pro rakouské dějiny zde r.1790 založil starorytířskou čestnou společnost Modré země, jejímiž členy byli i arcivévoda Johann, pozdější pruský císař Vilém I., belgický král Leopold a Goethův mecenáš, výmarský kníže Karel August. R.1811 zde při své návštěvě majitele hradu vyznamenal i rakouský císař František I. a udělil mu šlechtický predikát "von Am Stein". R.1823 však byla tato společnost z nejvyššího rozkazu zakázána jako státu nebez­pečné tajné spolčování.
R.1824 získali panství znovu Liechtensteinové, kteří však obývali už zámek postavený dole ve vsi r.1733 hrabětem Pergenem. Nově byl horní hrad obydlen až r.1942, kdy zde bylo zřízeno muzeum (mj. Riemenschneiderova Madona).
Pozůstatkem pův. románského hradu je sedmipatrový donjon z 11.-12.st. (v 18.-19.st. upravovaný) a zbytky bývalého paláce. Poč. 17.st. vznikla dvojtraktová budova s malebným nádvořím a na vrcholu hradní skály nad základy středověkého hradu pětinárožní zámek s rovnoběžnými sedlovými střechami. Dnes je část objektů využívána jako hotel.
V okolí se nachází Thomasberg

 hrad Krumbach

zpět na mapu okresu Süd Alpin

hrad Thomasberg