Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


THOMASBERG  
starý strážní hrad

půdorys hradu

Zříceniny hradu,založeného jinak neznámým ministeriálem "Ottem de Domesperch", který střežil starou vojenskou a obchodní cestu do Uher.
Po r .1432 převzali hrad Königsbergové ze Seebensteinu. Luterán Wolf  Sebastian nechal přestavět hrad na správní středisko panství a kol r .1600, v čase hrozby dalšího tureckého vpádu, nechal vybudovat vnější opevnění.
Z mnohých dalších vlastníků vynikal Adam hrabě Batthyány v 17.st. a hrabata von Pergen v 18.st. Za posledně jmenovaných zpustl.
Pozdně gotický vnitřní hrad na trojúhelném půdoryse kolem malého vnitřního nádvoří s kaplí, jejíž půlválcová apsida je vysunuta z hradebního okruhu. Zajímavou částí zříceniny je předsunutá vysoká štítová zeď spojená s obytným traktem hradu jen na koncích.
Hrad je normálně veřejnosti nepřístupný
V okolí se nachází hrady Krumbach a Seebenstein

 hrad Seebenstein

zpět na mapu okresu Süd Alpin

hrad Kirchschlag