Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


GOTTWEIG 
Benediktinský klášter nad městem Furth u Křemže (Krems) na Dunaji.

celkový pohled na klášter

Gottweigeská hora byla osídlena již v mladší době kamenné. Toto osídlení trvalo nepřetržitě až do dob římských císařů.
Klášter nechal vystavět před r. 1083 biskup Altmann z Pasova jako augustiniánský klášter. V r. 1094 byl převzat i s ohromným pozemkovým bohatstvím a několika farnostmi benediktiny.
Po ohromném požáru v r. 1580 byl znovu vybudován C. Biasinem. Největšího rozkvětu dosáhlo klášterní panství za opata G. Bessela. 17. a 18. st. přežil klášter bez větších pohrom. Po dalším požáru v r. 1718 byl plánovitě přestavěn dle architekta J. L. Hildebrandta.
Z doby před barokní přestavbou se mnoho nezachovalo. Nejvýraznějším prvkem z této doby je klášterní chrám s vysokým gotickým chórem (1402-1431). K dalším patří raně barokní podélný dům (1620) s klasicistním průčelím (1756). Nákladné pozdně barokní prostorové řešení, krypta s náhrobkem biskupa Altmanna patří také do doby před druhým požárem.
Klášterní a císařské schodiště s freskami od P. Trogera, patří mezi stěžejní díla barokní architektury Rakouska. Přepychově vybavená prelatura, knížecí pokoje a vybavení grafické pracovny je největší soukromá, umělecká sbírka v Rakousku, zcela výjimečně vystavována nebo zpřístupňována. Mimo jiné se zde nachází také vybavení a oltář hradní kaple z nedalekého hradu Wolfstein.
Se svými  30 farnostmi je klášter Göttweig důležitou rakouskou duchovní pokladnicí.

 hrad Falkenberg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Grafenegg