Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


GRAFENEGG  
gotický hrad přestavěný na vodní pevnost, později zámek

Předchůdcem pozdějšího hradu a dnešního zámku bylo původně sídlo v místě zvaném Aspersdorf, kde je prvně uváděn k r. 1190 „Riwinus de Aspinsdorf“, člen družiny hrabat von Hardegg. Opět k r. 1433 jmenovaný „hoff zu Esperstorff" mohl být bezprostředním předchůdcem stejnojmenného hradu. V r. 1424 je místo lénem zemského knížete. Tehdy panství zakoupil Jiří von Wolfenreith, a od r. 1435 mu jej v léno předal vévoda.
V této době byla provedena stavba nové pevnosti uvedená pod jménem „Vest New Wolffenrewt" a znovu opevněna. Ale již r, 1454 ji kupuje Bernard von Techenstein. Krátce nato přechází do majetku Ulricha von Grafenegg. Protože tento majitel stranil ve válkách více maďarskému králi bylo mu následně veškeré panství Grafenegg zabaveno zemským knížetem. Takže poté bylo zdejší panství pouze spravováno administrativně.
V r. 1493 předává král Fridrich III. hrad „Eschpersdorf" (tj. Grafenegg) a další zboží Zikmundovi Prüschenk do zástavy. V krátké době poté jej prodává Maximilian I. jako svobodné zboží Jindřichovi Prüschenk von Hardegg a Stettenberg. Ten jej nechává mezi lety 1513–7 přestavět v renesančním slohu. Po jeho smrti připadlo panství „Neu Stettenberg" obsahující i stejnojmenný hrad na jeho syna.
V r. 1534 získal panství Adam von Schwetkowitz, ale přesto již r. 1535 jej předává Bernhardu I. Thurzovi von Bethlenfalva. Ve vlastnictví rodu Thurzů zůstává až do r. 1599, pak r. 1601 přechází Grafenegg na Martina von Starhemberg, a v r. 1603 na Helenu von Königsberg, rozenou Saurau. R. 1622 prodává Helena Saurau Grafenegg pánům von Verdenberg, kteří nechali v r. 1630 vystavět nové a přestavět staré budovy. R. 1633 vznikla nová zámecká kaple.
V r. 1645 byl zámek obsazen švédskými vojsky. Po I. pol. 17. st. přechází do majetku hraběte Enkevoirt, po vymření tohoto rodu po meči, pak následně r. 1769 na příbuzného Karla Josefa Ignáce hraběte Breuner – Enkevoirt. Hrabě August Ferdinand Breuner – Enkevoirt počínaje r. 1840, začíná s přestavbou ve slohu historického romantismu. Jeho potomci pokračují v přestavbách až do r.1888.
R. 1894 přechází Grafenegg na knížete z Ratiboře, zůstává však neobývaný. Po r. 1945 začíná pustnout, až teprve v r. 1967 dochází k celkové rekonstrukci objektu.
Po zdařilých pracích je zámek využíván jako kulturní centrum a dějištěm slavností a výstav. Dnešním majitelem je František Albrecht Metternich - Sandor.

Zámek leží v parku sěverovýchodně od obce Haitzendorf. Nynější stavba v sobě obsahuje středověké i nové konstrukce. V jižním a východním křídle jsou dodnes patrné základy budov z 15. a 16. st. Severní vstup obsahuje žebrovou klenbu ze 16. st. K západní nádvorní straně východního křídla je přistavěna štíhlá válcová schodišťová věž datovaná k r. 1533. Také ranně renesanční portál pochází z r. 1538. Východní křídlo pod historizující fasádou skrývá starší ranně barokní konstrukce z doby kolem r. 1630.
Původně byl hrad ze všech stran obklopen valy a příkopy, přízemí budov u vnějšího opevnění bylo uzaviratelné – reakce na palné zbraně. Tyto rozsáhlé zemní práce byly provedeny v průběhu 15. st. a jsou zachyceny i na Vischerově rytině z r. 1672. Po r. 1630 byla provedena přestavba na 4 křídlý zámek s předsunutou branskou věží a v nárožích obsahuje dvoupodlažní bastiony. Ty chránily sousední kurtiny pomocí lehkých děl. Příkopy s vyzděnou kontreskarpou byly rozšířeny hlavně pro zatopení vodou.
V okolí se nachází hrad Falkenberg

klášter Göttweig

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Hartenstein