Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


ZELKING 
zřícenina kdysi mocného a významného hradu

    

pravděpodobná podoba hradu na konci 16.st

První písemná zmínka o hradu a jeho majiteli Werneru von Zelking pochází z r. 1100. Páni von Zelking podporovali umění na svém panství, byli ministeriály zemského knížete. Patřil jim hrad, později zámek a obec Zelking přes pět století - nejprve jako léno města Regensburg (Řezno), potom jako svobodný statek, až do r. 1634, kdy rod vymírá. Páni von Zelking vlastnili kromě jiného zámek Weinberg v kraji Mühlvierteil, na místě tehdy ještě Keferdorf zvaném. A v letech 1490 až 1498 založili farní kostel ve Weinbergu proslulý křídlovým oltářem, jehož umělec a stavitel až do dneška zůstal neznámý. Rod von Zelking vlastnil kromě hradu, zámku a obce Zelking v dolním Rakousku ještě další četné statky ve všech částech Rakouska.
Ruina je postavena z lomového kamene z 12. až 16. st., dodnes zůstal zachován mohutný oblouk brány, několik střílnových oken, cimbuří a věžičky. Až do 70-tých let minulého století byl ještě v rozvalinách, až do šestého patra vysoko, vidět osaměle stojící komín. Hrad byl obýván až do 17. st. Poté byl do r. 1802 ve vlastnictví hrabat von Sinzendorf, hrad částečně pustnul, a nebylo možno již na něm sídlit. V té době se nenašel nikdo, kdo by o hrad pečoval a využíval jej. Pozdějšími vlastníky byli kromě jiného hrabata Rohrau a rodina Galgozy-Galanta. Zánik hradu je proto nejasný, protože poměrně dlouhou dobu byl obydlen, a úpadek započal nejdříve na konci 19. nebo počátku 20. st.

Dřívější hrad, očividně zanikající, ležel v polovině horské stráně. Člověk vstupuje do horního hradu skrz kulatý oblouk brány (viz. foto), sestavený z velkých žulových kvádrů. Za bránou se vstoupí na vlastní nádvoří, které je ze všech stran obklopeno mohutnými a vysokými zdmi palácových budov. Na těchto zdech lze dobře rozeznat jednotlivé stavební fáze. Nejspodnější, téměř 3 m tlusté zdi, pochází z vrcholného středověku, nad tím následuje o něco tenčí zdivo z pozdního-středověku a nakonec smíšené cihlové a kamenné zdi novodobé. Nádvoří hradu bylo v době renesance zastavěno novými budovami obytného a reprezentačního charakteru, takže původní pevnost téměř zmizela pod zámeckými obytnými křídly.
V okolí se nachází hrady Sichtenberg a Schallaburg

 hrad Wolfstein

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Aggstein