Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


BREITENEICH 
zachovalé renesanční sídlo s gotickým jádrem a současně jedna z významných památek v Dolním Rakousku

erb rodu von Roretz

Hrad Breiteneich je typickým příkladem sídla povzneseného waldviertelrského zemanského rodu. První listinné zmínky o pánech von Breiteneich pochází již z r. 1168. Další zprávy pochází z r. 1223. Kolem r. je zde zmiňován jakýsi Jorg Praytenaycher. Z r. 1429 pochází zpráva o místním kostele jako o "capella castri Praittenaich". Zřejmě se jednalo o současný obecní kostel, který je od zámku oddělen dnešní spolkovou dálnicí.
Současný „Starý zámek“ byl za Erasmuse von Schneckenreith a jeho manželky Markéty von Thierbach přestavěn r. 1541 v renesančním slohu, přičemž byly zachovány četné stavební středověké prvky. Touto přestavbou se Breiteneich řadí mezi významné kulturní památky z období ranné renesance v Dolním Rakousku.
R. 1592 byl nedaleko „Starého zámku“ vystavěn „Nový zámek“. Na mědirytině od Jiřího Matouše Vischera z r. 1672 je již vyobrazen i tento nový zámek.
Od r. 1766 patřilo panství hrabatům von Hoyos. Po jejich odchodu měnilo však často majitele. Na počátku 20.st. se ocitá hrad a zámek ve vlastnictví pana von Nilla Groegera a pana Augusta von Roretzu.
Škody napáchané okupační ruskou správou po II. sv. válce byly odstraněny teprve nedávno. Hospodářský dvůr, prodaný v r. 1933 klášteru v Altenburgu, byl před několika lety získán opět zpět. Nejlépe udržovaným objektem je bývalý palác ve vlastnictví pana von Andrea a Dr. Christiana Lipperta. Zámek a hrad je v soukromých rukou a plně obývaný majiteli. Z toto důvodu je normálně veřejnosti nepřístupný. Výjimku tvoří pouze srpnové hudební slavnosti, kdy je částečně pro veřejnost otevřen.

Areál bývalého hradu je složen ze dvou částí – „Starého a Nového zámku“. Starý zámek je pravidelná čtyřkřídlá, třípatrová ,bloková dispozice s vnitřním nádvořím. Do hmoty tohoto renesančního hradu bylo plně začleněno původní středověké zdivo, což dosvědčují jeho vnější zdi dosahující místy až 2m tloušťky.
Sgrafitovou výmalbou je ozdobena pouze jižní strana hradu. Zachovaná sgrafity jak na atice portálu, tak i na okolních stěnách mají spirálovitý (šnečí) motiv a jsou připomínkou na jméno zakladatele. Na jižní straně se také nalézá čtyř patrová věž vstupní brány, krytá jehlanovou střechou. Nad vstupním portálem je umístěn pamětní nápis stavebníka Erasmus Schneckenreith a letopočet 1541. Před bránou se nacházel příkop a most, v poslední části sklopný. Jedinou připomínkou těchto dob jsou zbylé otvory pro kladky. Uvedené opevnění mělo spíše symbolický charakter. Poměrně velká okna v bráně jsou zdobena malovanými pásy a sgrafity, takže se na první pohled zdají větší nežli jsou. Nedaleký věžovitý přístavek svým portálek umožňoval komunikační spojení s blízkým hospodářským dvorem. Nad ním vyčnívá půlkruhová apsida kaple.
Jižní a severní strana nádvoří je lemována arkádami podepřenými toskánskými sloupy. Severní strana mimo to obsahuje původní pozdně gotické klenby v arkádách se zbytky svorníků, žeber a výběhů kleneb. Nádvorní strana hradu je zdobena taktéž sgrafity, které byly v letech 1967 až 1968 kompletně restaurovány. Zde se také nalézá rodový erb rodiny Roretz, jenž je představován jako býk s opeřenou střelou.
V severozápadním a jihovýchodním prostoru nádvoří se vypínají dvě schodišťové věže se samonosnými šnekovými schodišti. Letopočet nad portálem severozápadní věže nese datum vztyčení 1548.
Místnosti v přízemí a prvním patře jsou vesměs vybavena křížovými klenbami. V druhém patře jsou již místnosti plochostropé. Některé místnosti v prvním patře jsou také vymalovány groteskními motivy opic. psů a netopýrů. Tato výmalba pochází z r. 1600. V současnosti jsou užívané místnosti vybaveny moderně. V posledním patře byly nedávno odstraněny některé příčky tak aby vznikl velké a světlé sály a pokoje.
Kovárna, cisterna na vodu a hospodářský, trojkřídlí dvůr pochází z konce 17. st., případně I. pol. 18.st. Areál renesančního hradu je obklopen ze tří stran obklopen rozsáhlým zámkem, který ve své ploše zahrnuje také i hospodářské plochy (zahrady).
V sousedství Starého hradu byl postaven Nový zámek v barokním stylu. Jedná se o dvojkřídlou, třípatrovou budovu, jenž je v přízemí bandážována a v patrech zdobena lizénami.
Hrad a zámek je v soukromých rukou a upraven k obytným účelům. Z tohoto důvodu je po většinu roku pro veřejnost uzavřený. Jedinou výjimkou tohoto stavu jsou srpnové koncerty milovníků hudby, kdy je zámek a hrad částečně přístupný.
V okolí se nachází hrady Stockern, Horn a Missingdorf

 hrad Arbesbach

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Burgschleinitz