Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


STOCKERN  
renesanční vodní hrad na místě původní středověké pevnosti

Od r. 1200 jsou zde zmiňováni členové šlechtické rodiny von Stockhorn. Tomuto rodu patřil hrad velmi dlouho, až do r. 1474, kdy byl Štěpánem von Eytzing, na příkaz císaře Bedřicha III., dobyt a pravděpodobně zničen.
V r. 1507 přechází do vlastnictví Oldřicha von Haselbach. Za vlády tohoto šlechtického rodu došlo k obnově hradu, poté následovala první přestavba již v renesančním slohu. Mezi lety 1566 až 1769 bylo panství v majetku rodu Lamberg.  Ti nechali v letech 1576 až 1577 provést další stavební úpravy.
Po nich následují jako majitelé páni von Engelshofen a nakonec rodina Suttner. V dnešní době je vlastníkem Rudolf Suttner.

Dnešní zámek, stojící na místě původního středověkého hradu, se nachází ve východní části stejnojmenné obce, nad jižním břehem potoka Stockernbach.
Na sever od něj, na protějším břehu potoka, se nalézá původní farní kostel sv. Víta, který je bohužel dnes v dezolátním stavu. V jádře se jedná o pozdně středověkou stavbu, která byla v barokní době přestavěna.
Zámek je založen na pravidelném, obdélném půdorysu kolem vnitřního pravoúhlého nádvoří. Všechna jeho čtyři křídla jsou pouze dvoupatrová. V nárožích stojí čtyřpatrové válcové věže na kruhovém půdorysu, kryté kuželovou střechou, pocházející z doby přestavby v 16. st. (na nádvoří se nachází deska s datem 1576).
Ostění dveří a oken je původní a profilované. Dřívější úspornou výzdobu fasády nám dodnes připomínají zbytky sgrafitových motivů. Přístup je veden od západu přes zděný most bránou ze 16.st., která je vyzdobena dodatečně vsazeným erbem rodu von Engelshofen, pocházející asi z období kolem r. 1770. Též jsou zachovány vpadliny pro původní padací most.
Někdejší vodní příkopy jsou dnes vysušeny, avšak průběžná zděná kontreskarpa zůstala zachována. Pod okapní hranou střech jsou doposud zachovány klíčové střílny, odkazující na dřívější nutnost obranyschopnosti stavby.
Ve velkém zámeckém parku se nachází dřívější zámecký statek (dvůr) z přelomu 17. a 18. st. Celý areál parku je ohrazen zdí. Cesta sem vede od západu vstupní bránou kaštanovou alejí k zámecké bráně.
O proti pohledu malíře Vischera z r. 1672, který ještě zachytil původní hradní dispozici – ne zcela jednotnou stavbu uprostřed širokých vodních příkopů, současná podoba stavby již vykazuje zámecké snížení budov a sjednocení jednotlivých křídel.
V okolí se nachází hrady Eggenburg a Breiteneich.

 hrad Starrein

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Schwarzenöd