Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


OTTENSCHLAG  
Renesančně přestavěný vrcholně gotický hrad

Založení obce se datuje do 11.st., kdy je zde prvně listinně jmenován jakýsi Otto, který byl ministeriálem markraběte Leopolda II. Jako trhová osada je uváděna k r. 1390. Od I. pol. 13. st. je Ottenschlag svobodným panstvím v majetku rodu von Maissau.
Od r. 1411 je celé panství ve vlastnictví Jiřího Schecka vom Wald. Za válek proti králi Matyáši Korvínovi byl hrad obsazen vojsky Jana ze Šternberka. V r. 1479 hrad s panstvím získal koupí Kašpar von Rogendorf, r. 1488 jej od uherského krále dostává  lénem, což císař Maxmilián I. potvrdil.
Po r. 1510 vznikla novostavba, případně byl přestavěn kompletně starý hrad, což bylo následkem poškození v průběhu válek s Uhry. V r. 1523 bylo vystavěno „předzámčí“.
Poté se za sebou často měnili majitelé, až r. 1666 se stal majetkem pánů von Pollheim. Po nich byl ve vlastnictví hrabat Herberstein až do r. 1793.
Mezi lety 1793-1818 je v držení svobodného pána Jan Josefa von Stiebar. Posledním šlechtickým majitelem byl hrabě Falkenhayn, který zámek prodal v r. 1904 velkoprůmyslníku Munkovi. Od té doby byl dočasně používán jako továrna. V přítomnosti byl znovu adaptovaný zámek upraven pro potřeby střední zemědělské školy s výukou na  ekologii země a domácí hospodářství.

Vedle silnice, přímo v obci, leží v lehce zvýšené poloze dnešní rozsáhlá zámecká budova. Jedná se o 3-podlažní, 3-křídlou stavbu s velkým vnitřním nádvořím, jíž byl při poslední adaptaci sjednocen vzhled fasád. Po snesení vlastního hradu v 18. st., kdy původní materiál byl použit k zasypání hradních příkopů, spočívá nynější stavba výhradně na  základech dřívějšího "předzámčí".
Do dnešní doby se již bohužel nezachovalo čtvrté severovýchodní křídlo. Avšak ve třech zbylých nárožích dispozice (dřívější východní věž byla snesena) jsou zachovány mohutné, před jednotlivá křídla čnějící válcové věže s výraznou kuželovou střechou. Na jejich fasádách lze dodnes ještě spatřit trychtýřové střílny z ranného 16.st.  pro použití palných zbraní.
Současná budova pochází z přestavby v 16.st. a je situována kolem dřívější vrcholně až pozdně středověké hradní dispozice. Jádro stavby teoreticky pochází z 15.st. (není písemně doloženo), ale bez bližšího archeologického výzkumu nelze tuto domněnku potvrdit.
Pozdně gotické uspořádání oken v jižní věži a v nádvorní straně severozápadního křídla, jakož i pravděpodobné další detaily, jako válcová klenba v jižní věži, jsou historicky doloženy a souvisejí se stavební činností v I. pol. 16.st. K 4-podlažnímu jihozápadnímu křídlu bylo dostavěno v 19. st. na vnitřní straně nádvoří podloubí.
Poslední ozdobou jinak střízlivě zrestaurované stavby je renesanční portál v jihovýchodním křídle, obrácený směrem do obce, označený letopočtem "1554". Dodnes jsou na něm ještě patrné štěrbiny po dřívějším padacím mostě a není jisté, zda-li vznikl současně nebo v průběhu pozdější stavebních úprav.
V okolí se nachází hrady hlavně v sousedním okrese Wachau

 hrad Oberhöflein

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Raabs a.d.T.