Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


HANSELBURG  
pseudogotický hrad vystavěný na předchůdce hradu Loosdorf

půdorys valového opevnění původního hradu

Hrad byl snad vystavěn na počátku 14 st. Konrádem Gnauzzem. Listině jmenovaný je poprvé r. 1320. R. 1380 je panství ve vlastnictví rodu von Fallbach, kteří vystřídali rod von Streubesitz, jenž měli panství propůjčeno lénem. R. 1394 získává hrad a k němu náležící zboží Jan Schenk von Ried a r. 1411 je vystřídán Jorgem a Janem Schenkem von Seebarn. O pět let později je hrad poprvé označován jako "pevnost Lostorff".
První zkáza hradu přichází r. 1432 skrze husitské bojovníky, kteří hrad dobyli, vydrancovali a nakonec vypálili. Sídlo bylo pak po několik desetiletí neobyvatelné a místo pustlo. Od r. 1443 vlastní panství rod von Eytzing. Ti nechávají v poslední čtvrtině 15. st. na úpatí kopce vybudovat v podstatě nový hrad a řádně nechávají nové sídlo opevnit a to tak, že odolal úspěšně dobývání vojsky uherského krále Matyáše Korvína.
Po vymření rodu von Eytzing r. 1494 získává panství významný rybníkář Dolního Rakouska Leo Schneckenreuter. Ten je vystřídán r. 1531 plukovníkem z Raabu a rytířem Adamem von Gall. Pod jeho velením osvobodilo vojsko město Gran (Esztergom) od Turků. Za tento čin mu bylo panství císařem Ferdinandem I. dáno lénem. R. 1606 získávají panství hrabata von Thurn, ale hrabě Jindřich Matyáš Thurn je dán r. 1620 do klatby a tak je jeho majetek zabaven. Tím bylo zahájeno období rychlých změn majitelů a lokalita pak sdílí své osudy s novým hradem Loosdorf  (více na stránce hradu Loosdorf ).
Původní hradiště bylo pak na několik století v podstatě opuštěno. Současné ruiny byly vystavěny až v r. 1800 jako romantická zřícenina a dárek k narozeninám pro manžela Johana z Liechtenštejnu a velmi brzy byl přejmenován na Honzíkův hrad. Zřícenina sloužila jako "svačinková zastávka" za jeho pobytů v kraji.
V okolí se nachází  hrad Loosdorf a severněji Staatz

stránky hradu Falkenstein 

zpět na mapu okresu Weinvierteil

stránky hradu Hardegg