Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


MÖDLING  
jedna z největších románských dispozic v Rakousku

Nejstarší část hradu pochází ze začátku 11. st. a jejím stavitelem byl Jindřich „de Medlich“, syn Jindřicha Jasomirgotta a bratr Leopolda V. Hlavní část však pochází až z pol. 12. st., kdy ho nechal přestavět rod Babenberků, kteří zde i sídlili. Jindřich Starší von Mödling svého času měl také titul vévody, ačkoliv Mödling nikdy statut vévodství neměl. Hrad byl rodovým sídlem vedlejší linie Babenberků. Hradní páni se na rozdíl od ostatní šlechty méně věnovali válkám, věnovali se raději umění a štědře zde hostili minesengry.
V pozdější době se dostal do majetku habsburského rodu. V této době kvetl obchod a pěstování révy a ve vesnici u Mödlingbachu bylo vystavěno několik mlýnů. Na hradě existuje kaple, která byla zasvěcena sv. Pankráci. Dispozice byla celkem dlouho obývána, neboť až r. 1556 po zásahu bleskem celý vyhořel, nebyl již znovu obnoven a tak od té doby byl již v troskách.
Dvorní život vrcholného a pozdního středověku na hradu Mödling musel být příjemný. Proslulým obyvatelem (hostem) byl tehdy minesengr Walther von Vogelweide – „hvězda mezi lyriky“, který strávil rok 1219 na zdejším hradě a vychvaloval štědrost svého hostitele.

Hrad patří mezi největší románské dispozice v celém Rakousku. Zřícenina hradu se nachází nad údolím Mödlingbachtal z východní strany nad městem Mödling a směrem na západ k chrámu „Husarentempel“. Hrad leží v Přírodním parku „Föhrenberge“, přímo na okraji Vídeňské nádrže. Skalní útvar nad údolím byl také nazýván Brühl, o čemž dodnes svědčí názvy částí obce Mödling -  Vorderbrühl a Hinterbrühl. Neboť se stal oblíbeným cílem pro turistiku, byl v posledních letech městem Mödling opraven.
Dispozice staveniště je téměř přesně orientována severojižním směrem. Přístup do hradu vedl od jihu přes nevelký, cca 10 m široký, šíjový příkop po mostě skrz první hranolovou bránu. Ta je předsunuta před obvodovou hradbu a je ze ápadu chráněna mohutnou věží nepravidelného, vejčitého tvaru, o max. rozměrech 9,5 x 12,5 m, zapojenou do jihozápadní hradby. Zboku brány jsou kvůli lepší obraně připojeny parkánové zdi.
Cesta vede dále skrz předhradí severozápadním směrem parkánem, který je uzavřen z jihu zdí s jednoduchou kulisovou bránou. Třetí brána je situována v další hranolové věži. Dále se cesta lomí na východ širokým severním parkánem. Pokračuje jižním směrem další kulisovou bránou v severovýchodní zdi oddělující severní a východní parkán.
Tím jsme ze tří stran obešli jádro hradu umístěné na nejvyšším místě ostrožny. Jediný možný vstup do horního nádvoří vede úzkou soutkou mezi kaplí, palácem a plášťovou zdí donjonu. Mohutný hranolový donjon obdélného půdorysu, byl původně čtyř podlažní, dosahuje rozměrů 13,5 x 15,2 m. K němu z jihu přiléhá nádvoří.
Jihovýchodním směrem leží dvou prostorový palác na nepravidelném obdélném půdorysu se zaobleným jihovýchodním nárožím, rozměru cca 12,5 x 23 m. Severně od paláce a východně od donjonu se nalézá nevelká kaple, přesně orientovaná východním směrem. Přístup k hradu vede přes louku a krátkým stoupáním skrz les. Přírodním parkem se dostaneme ke zbytkům zdí a výhled na Mödling, jakož i okolní louky, lesy a vinice.
V okolí se nachází  hrad Liechtenstein

stránky hradu Liechtenstein

zpět na mapu okresu Wienerwald

stránky hradu Perchtoldsdorf