Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


PERCHTOLDSDORF  
zřícenina vévodského hradu na okraji Vídně

Zřícenina vévodského hradu a za ním stojícího farního kostela, je ještě dnes velmi působivá stavba. V 11. st. patřil hrad k řetězci obrany ve východním okraji Vídeňského lesa proti nájezdům z východu.
Perchtoldsdorf byl osídlen již 6 000 let př.n.l. Své sídlo zde založili svého času i Římané. Hrad vznikl zřejmě na příkaz bavorského vévody Jindřicha „Svárlivého“, který po porážce Uhrů r. 991, obsadil dnešní území okolo Vídně. Tehdejší babenberští purkrabí, zřejmě jména Berchtold, vystavěli na pahorku, nedaleko dnešního náměstí, hrad s věží, zřejmě tehdy pouze strážní objekt, obklopený příkopem, valem a dřevěnou palisádou.
Název Perchtoldsdorf je poprvé listinně uveden v r. 1140. Centrum osídlení v prostoru dnešního náměstí. Panství tehdy spravoval vlivný rod pánu von Perchtoldsdorf. Z čeho nebo dle koho byl název odvozen není dnes možné zjistit, ale pravděpodobně dle původních babenberských správců.
R. 1286 získávají toto zboží Habsburkové a zřizují zde rezidenci pro vdovy po svých rodových příslušnících, zejména Blaženu von Zollern. V té době požívala obec velkého rozmachu a r. 1400 získala i vlastní trží právo.
Než Dolní Rakousko k uherskému království připojil král Matyáš Korvín, docházelo na bohatém panství k častým změnám držitelů. K ustálení poměrů a obnově panství došlo až za císaře Maxmiliána. Za jeho vlády proběhla také rekonstrukce hradu a výstavba některých měšťanských domu, které ještě dodnes existují.
Při prvním tureckém vpádu (1529) se obyvatelstvo uchýlilo do hradu a útočníkům se podařilo ubránit. Za oběť padla pouze ves a několik okolních usedlostí. Druhý turecký nájezd však město a hrad neustál. Hrad byl značně poškozen a od té doby zůstal neobýván. Z této rány se panství velmi dlouho zotavovalo.
Ve II. pol. 19 st. byl Perchtoldsdorf oblíbeným letoviskem. Docházelo zde k výsadbě vinohradů a stavbě mnoha honosných rezidencí. Tento stav vydržel až do konce 20. st. Škodám, které utrpěly jiné památky po konci II. sv. války za řádění sovětských vojsk, byl Perchtoldsdorf uchráněn jen díky blízké poloze Vídně.
Počátkem 60 tých let minulého století přešel hrad pod správu obce, která zde v letech 1964 až 1967 nechala zřídit, po rozsáhlých renovačních pracích, kulturní centrum. V červenci se zde každoročně konají od r. 1976 Perchtoldsdorfské divadelní festivaly.

Hrad v dřevěné podobě byl vystavěn někdy po r. 1000. Hradní věž (donjon) z kamene pak kolem r. 1180 (dnešní jižní hradní věž). Mezi r. 1250 až 1270 byl postaven palác, obytný trakt a branská věž s mostem.
Velkorysá výstavba proběhla až za Albrechta II. po r. 1340. K zajímavostem patří stavba „Gaden“ se svým románským, dvojitým obloukovým oknem, které osvětluje velký sál, jehož přízemí pochází z počátku 17. st. Dále je zde prostorná zbrojnice se dvěmi poli křížové klenby, sklenuté na centrální sloup.
Na západní straně hradu se uchoval původní gotický ochoz s vyčnívající kamennou kružbou okna z přelomu 14. a 15. st. Prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě na obecním úřadě.
V okolí se nachází  nejblíže hrad Liechtenstein

stránky hradu Mödling

zpět na mapu okresu Wienerwald

stránky hradu Rauheneck